https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/04/277571034_387098636574706_1229100215779828348_n-1280x853.jpg

Zápisky z Nového MestaPRIPRAVUJEME UKRAJINSKO-SLOVENSKÝ KOMUNITNÝ DOM

Od prvého dňa, ako sa začala vojna na Ukrajine, Nové Mesto pomáha. Potraviny, deky, spacáky, hygienické potreby, plienky aj hračky pre deti, ubytovanie, prácu. S čímkoľvek, čo treba, čo zmierni ľuďom na úteku pred vojnou utrpenie.
Život v komunite je vždy ľahší a príjemnejší. Či už doma, v mieri, alebo v cudzine, na úteku pre vojnou. Nové Mesto preto opäť podáva pomocnú ruku. Naše Komunitné centrum na Ovručskej meníme dovtedy, kým to bude potrebné, na Ukrajinsko-slovenský komunitný dom! Vytvárame priestor pre ľudí z Ukrajiny, kde nájdu všetky dôležité služby potrebnú radu, informáciu, miesto, kde sa budú môcť stretávať, vymieňať si skúsenosti, tráviť čas v komunite, venovať sa spoločným aktivitám. A to nielen medzi sebou, ale aj s našou miestnou novomestskou komunitou. Robiť veci spoločne. Preto – Ukrajinsko-slovenský komunitný dom v Novom Meste.
Na Slovensko prichádzajú prevažne matky s deťmi. Tie staršie sa už spoznávajú s novými spolužiakmi v našich základných školách. Prijali sme do nich už takmer stovku školopovinných dievčat a chlapcov z Ukrajiny. Pre tie menšie budú slúžiť práve priestory nášho komunitného centra – aby sa tu mohli so svojimi rovesníkmi zahrať, zabaviť, ale aj kde-čo nové naučiť.
Dnes som symbolicky odovzdal kľúč od centra pani Pavlyne, Ukrajinke, ktorú sme zamestnali, aby koordinovala činnosť Ukrajinsko-slovenského komunitného domu na Ovručskej. Pomáhať jej budú aj dobrovoľníci a, samozrejme, vždy, keď bude treba, aj my.
Veľmi sa teším, že tí, čo utekajú pred vojnou, nájdu v Novom Meste miesto, ktoré im v ťažkých časoch vráti aspoň kúsok pocitu domova.