Rudolf Kusý: Nové Mesto dalo šancu občianskym projektom

V Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, na Vajnorskej ulici sa 12. februára uskutočnila 1. verejná prezentácia občianskych projektov v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2015. Jej súčasťou boli vystúpenia predkladateľov a koordinátorov týchto projektov, v ktorých popísali ich ciele a budúce prínosy pre všetkých Novomešťanov. Skôr ako zástupcovia Kancelárie pre participáciu priblížili prítomným fungovanie participatívneho rozpočtu, sa prítomným prihovoril starosta Bratislavy – Nové Mesto, Rudolf Kusý: „Mestská časť Bratislava Nové Mesto má záujem o to, aby sa participácia prehlbovala a pokračovala. Kým v minulom roku sme celkovo rozdeľovali 25 000 eur z nášho rozpočtu a ďalších 30?000 eur od sponzora, v tomto roku prekračujeme čiastku 300 000 eur, z toho 235 000 eur z nášho rozpočtu a zvyšok od sponzora. V budúcom roku chceme v tomto trende pokračovať. Chceme, aby peňazí, o ktorých budú rozhodovať občania, bolo čoraz viac.“

http://nasenovinky.sk/article/27118/sanca-obcianskym-projektom

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy