Rudolf Kusý: Pomôžte mi postaviť najkrajší park v Bratislave!

Na začiatku leta sme spustili hlasovanie o tom, čo by podľa ľudí mali byť na pozemku Bratislavského samosprávneho kraja v Petržalke. Tento pozemok má 90 000 metrov štvrcových, takže sa tam toho zmestí naozaj dosť. Pracovne sme toto územie nazvali Park športu a oddychu a ak sa stanem županom, tento park aj postavím.

 

Ľuďom sme dali na výber 5 funkcií: zeleň, šport, relax, seniori a deti. Dostali sme viac ako 5000 návrhov a najviac ľudí si vybralo športoviská a zelené plochy, s miernym odstupom to boli oddychové prvky, potom priestor pre deti a napokon aj územie pre seniorov. Ako starosta som sa vždy najprv pýtal ľudí, takže toto hlasovanie bude pre mňa záväzné.

 

Od septembra však vstupujeme do druhej fázy – každý si bude môcť postaviť svoj vlastný park! Tí z vás, ktorí si pamätajú hru SimCity, si môžu zaspomínať, ako si stavali svoje vlastné mesto. V tomto prípade má každý možnosť postaviť si svoj vlastný park a ukázať, aká by bola najlepšia kombinácia ihrísk, zelene, či oddychových parkov.

 

Postav si svoj vlastný park na WWW.PARKSPORTU.SK!

 

Možností, ako zaplniť tento unikátny župný priestor, je naozaj veľa. Každý jeden návrh vezmeme do úvahy a zohľadníme ho pri tvorbe záverečného architektonického návrhu. Som presvedčený, že práve takáto forma participácie, čiže zapojenia ľudí do celého procesu, je tým najlepším spôsobom, ako pre ľudí postaviť ten najlepší park.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy