https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/04/275660632_375047551113148_1266865641035956619_n-1280x1073.jpg

Zápisky z Nového MestaS DAŽĎOVOU VODOU CHCEME DOBRE HOSPODÁRIŤ

Neďaleká južná Morava v poslednom období zažíva najhoršie suchá za 500 rokov. Nechceme čakať, kým nedostatok vody pocítime aj u nás. V rámci našich možností postupne robíme v Novom Meste opatrenia už dnes.
Veľa dažďovej vody v Bratislave zbytočne odteká do kanalizácie. Meníme to tam, kde môžeme: postupne chceme zachytávať vodu vo všetkých objektoch v majetku či správe Nového Mesta.
Pri školách a škôlkach, v parkoch, pri knižniciach, domoch kultúry atď.
V Novom Meste sme vytvorili tri úplne nové parky a viaceré sme kompletne zrevitalizovali. Systém na zadržiavanie dažďovej vody je už v troch z nich:
ŠPORTPARK JAMA (Ulica odbojárov):
Zadržíme tu až 180 litrov vody na jednom hektári za sekundu (park má rozlohu 1,7 hektára). Pod celým povrchom parku je potrubie, cez ktoré dažďová voda steká do záchytných nádob. Z nich sa neskôr čerpá a používa na zavlažovanie zelených plôch, alebo vsakuje do pôdy. Park zachytí všetku dažďovú vodu, ktorá spadne na jeho územie a mestskú kanalizáciu vôbec nezaťažuje.
PARK GAŠTANICA (Koliba):
Pravdepodobne najstarší novomestský park s košatými jedlými gaštanmi. Sú v ňom vybudované vsakovacie jamy, ktoré zachytávajú dažďovú vodu. Tá z nich odchádza postupne a zavlažuje zeleň a dreviny v parku.
PARK NA ĽUDOVOM NÁMESTÍ:
Popri chodníkoch v parku sú vytvorené retenčné nádrže. Trávnaté plochy a výsadba riešime tak, aby bol terén členitý. Zámerne sme vytvorili preliačiny, v ktorých sa dažďová voda udrží dlhší čas a postupne vsakuje do pôdy. Ani tento zrevitalizovaný park nezaťažuje kanalizáciu, ktorá pri návalových dažďoch nestíha.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZA KASÁRŇOU A ŠKÔLKA NA LETNEJ:
Spomedzi našich školských objektov začíname na ZŠ Za kasárňou 2 a MŠ Letná 7.
Na Letnej máme systém na zber dažďovej vody už pripravený.
A nedávno som sa stretol s pani učiteľkou Mgr. Gombosovou, ktorá vedie komunitnú záhradu v objekte ZŠ Za kasárňou. Dohodli sme sa, že dažďovú vodu začneme zachytávať aj tu. Na škole pribudnú zádržné nádoby i dažďová záhrada.
Voda je najcennejšia tekutina na Zemi – znamená život. Budeme sa snažiť, aby sme čo najviac dažďovej vody buď udržali v pôde, alebo využili na zavlažovanie zelených plôch v Novom Meste.