https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/01/zs-cadrova-1-1280x854.jpg

Zápisky z Nového MestaŠkola na Kramároch praská vo švíkoch

Pred dvanástimi – štrnástimi rokmi sme mali na školách (ale aj na škôlkach) málo detí. Niektoré samosprávy to riešili ich zatváraním a následne predajom budov. My sme išli inou cestou. Časť priestorov sme prenajali. Vďaka tomu sme znížili náklady na vykurovanie a získali korunky pre chod školy vo forme nájmu.

To bola aj situácia na Základnej škole Cádrova. Aby sme ju udržali, voľné priestory sme prerobili na škôlku a jednu budovu prenajali francúzskej škole. Vtedy sme na Kramároch bojovali o každé dieťa. Aj preto sme pred zápisom do škôl začali propagovať naše školy, pričom informácie dostávali rodičia nielen v Novom Meste, ale aj u našich susedov v Rači, Starom Meste či v Ružinove. S cieľom získať deti aj mimo našej mestskej časti.

Situácia sa zmenila. Rodí sa viac detí a nové deti sa do Nového Mesta aj sťahujú. Nehovorím, že sme na nárast detí pripravení, ale na rozdiel od iných sme nerušili ani školy, ani škôlky. Preto sme ukončili zmluvy s nájomcami, ktorí nám pomohli v ťažkých časoch a triedy znova slúžia našim deťom. Ale to nestačí.

Dlhodobo sa stretávame so situáciou, keď počet odchádzajúcich žiakov z deviatych ročníkov je podstatne nižší ako počet detí, ktoré nastupujú do prvého ročníka. Na školský rok 2021/22 sa do prvého ročníka zapísalo 74 detí, ktoré by pri optimálnych podmienkach naplnili tri triedy. Aj keď sme urobili organizačné opatrenia a zvýšili počty žiakov v triedach na 2. stupni, mohli sme prijať iba 50 z nich. A čo je horšie, podobné riešenie v budúcom roku už nie je možné zopakovať. Vysokému záujmu škola nedokáže vyhovieť a nevyhnutnosťou sa stalo vybudovanie nových priestorov,“ hovorí Mgr. Mária Dolnáková, riaditeľka ZŠ s MŠ Cádrova.

Preto sme pripravili projekt rekonštrukcie, nadstavby a prístavby pavilónu jedálne. Celkové odhadované náklady vrátane zariadenia predstavujú 2,6 milióna eur, pričom finančné zdroje chceme získať z fondov Európskej únie.

Mestská časť postupne investovala do každej budovy školského komplexu s výnimkou jedálne. Budova jedálne zostala posledná, ktorá potrebuje rekonštrukciu, zníženie spotreby energií, ale aj bezbariérovú úpravu. Autori projektu rekonštrukcie, nadstavby a prístavby navrhujú dobudovanie 3. nadzemného podlažia nad pôvodnou budovou, ako aj prístavbu so štyrmi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Takéto rozšírenie umožní vytvorenie šiestich nových kmeňových tried, dvoch odborných učební a rovnako aj štyroch kabinetov pre pedagógov. To všetko doplní potrebná kapacita šatní, toaliet i administratívno-technického zázemia. Na južnej strane budovy pribudne terasa s pergolou. Dôležitou súčasťou návrhu je zohľadnenie súčasných ekologických požiadaviek. Nadstavbu má prikryť zelená strecha a pod parkovacou plochou sa uvažuje s vybudovaním nádrže, ktorá bude zadržiavať dažďovú vodu.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy