Trváme na zachovaní Polikliniky Tehelná

Záujem mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o zachovanie Polikliniky Tehelná pretrváva. Opätovne som to potvrdil na dnešnom stretnutí so zástupcami petičného výboru za zachovanie polikliniky. Občanom, ani mne, osud Polikliniky Tehelná nie je, a nikdy nebude ľahostajný. Petíciu podpísalo takmer dva a pol tisíca občanov, pacientov a zdravotníkov.
Jediným akcionárom polikliniky je dnes Fond národného majetku, ktorý vláde odporučil priamy predaj zariadenia vo výberovom konaní. Ak by poliklinika bola predaná súkromnej firme, starosta sa obáva, že by sa mohol zopakovať scenár, ako v prípade nemocnice s poliklinikou Bezručova. Hrozilo by tak, že ďalšia mestská časť zostane bez kapacitne zodpovedajúcej plnohodnotnej polikliniky.
Navrhujeme preto riešenie v podobe bezodplatného prevodu Polikliniky Tehelná na mestskú časť Bratislava – Nové Mesto. Fondu národného majetku som už zaslal dva listy, v ktorých som potvrdil záujem samosprávy získať predmetný majetok.
Ambíciou Nového Mesta je získať majetok polikliniky a následne ju transformovať tak, aby sa stala moderným centrom poskytovania
štandardnej aj nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, ako aj miestom, kde sa môžu sústrediť sociálne služby pre nielen pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Transformácia bude vyžadovať investíciu do ukončenia sanácie dlhu polikliniky, ktorý aktuálne predstavuje zhruba 0,5 mil. EUR, ako aj výrazné investície do rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie súčasných kapacít kliniky.
Plánuje presadiť napríklad vytvorenie denného stacionára pre seniorov, poskytovanie služieb hospicu, no v neposlednom rade aj udržať nájomné pre ambulancie na súčasnej úrovni. Tak dokáže samospráva zabezpečiť zachovanie a rozšírenie súčasného portfólia špecializovaných ambulancií, vrátane ORL, stomatológie, gynekológie, chirurgie, či moderných diagnostických centier.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy