https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2022/04/277553754_385761436708426_3660311556829732105_n.jpg

Zápisky z Nového MestaZÁPIS PRVÁKOV V NOVOM MESTE BUDE 8. A 9. APRÍLA

Už o pár dní – v piatok 8. a v sobotu 9. apríla – bude v našich ôsmich základných školách prebiehať zápis prvákov pre školský rok 2022/2023. Milí rodičia, mnohí stojíte pred dôležitým rozhodnutím v živote vašich detí. Vybrať pre nich dobrú základnú školu. Úplne sa viem vžiť do vašich pocitov, veď sám som si tým už dvakrát prešiel.

 • Chceme pre svoje deti kvalitné vzdelávanie cudzích jazykov.
 • Záleží nám na tom, aby sme im mohli vyberať z pestrej ponuky krúžkov.
 • Chceme, aby naše deti učili kvalitní učitelia.
 • Dôležité je prostredie, v ktorom budú v najbližších rokoch naše deti tráviť významnú čas života.
 • Škola by tiež mala mať dobré meno a slušné výsledky v porovnávacích testoch.

Avšak, ktorá je „tá pravá“? U nás, v Novom Meste ju určite nájdete. Osem našich základných škôl je zárukou kvalitného vzdelávania, výsledkov, rozvoja talentu v športe či umení, šikovného pedagogického zboru.

Školstvo je našou dlhodobou prioritou. Každoročne investujeme množstvo financií do našich škôl a ich areálov, ktoré tak môžu žiakom a učiteľom poskytovať moderné a bezpečné prostredie. Úspešne sme zvládli veľkú výzvu v podobe ich intenzívnej rekonštrukcie, a teraz stojíme pred ďalšou:

 • vybudovanie dvoch moderných športových areálov, ktoré budú slúžiť žiakom aj širokej verejnosti,
 • rekonštrukcia dvoch telocviční,
 • vybudovanie novej,
 • zriadenie nových tried a učební,
 • nadstavba a prístavba,
 • či nová budova školy.

To je náš plán na najbližšie tri roky. Držme si palce.

Aby sme vám výber školy pre vášho prváčika uľahčili, pripravili sme pre vás prehľad všetkých dôležitých informácií o ich ponuke a modernizácii ich priestorov a kontaktov.

Naše školy:

Prajem vám šťastný výber a v septembri úspešný štart vašich prváčikov v niektorej z našich škôl! 👍