Zelený víkend

Mám za sebou doslova „zelený víkend“. V sobotu dopoludnia sme najmä s ľuďmi z Občianskeho združenia Biely Kríž, ale aj za pomoci množstva ďalších dobrovoľníkov vysadili nové stromy na Račianskej ulici. Prostriedky sa ich nákup sa podarilo získať z magistrátu cez participatívny rozpočet.

Následne som „letel“ na Kramáre, kde sa základnej škole na Cádrovej konal piaty ročník Dňa Zeme – už tradične spojený s vysadením nových stromov, ale aj ďalšími aktivitami, ako je upratovanie školského areálu, presádzanie kvetov, rekultiváciu skalky, tvorivé dielne… Skvelé vidieť najmenších, ako si cez hru budujú vzťah k životnému prostrediu. Veľká vďaka patrí škole, ale i rodičom za prípravu celej akcie.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/kusy_logo-263x88-copy.png
Kontakt
Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Populárne odkazy