V čase epidémie pomáhame školám aj s údržbou

Na Základnej škole na Jeséniovej ulici sme v posledných rokoch urobili dve nadstavby a na prízemí vybudovali telocvičňu. Detí však pribúda a tie potrebujú aj učebne. Kým získame peniaze, vybavíme povolenia a spracujeme projekt na prebudovania podkrovia, opravili sme zatekajúcu strechu.

Úsporu nákladov na teplú vodu a vykurovanie sme dosiahli odpojením kuchyne od výmenníkovej stanice v škole Za kasárňou a vybudovaním novej kotolničky v blízkosti kuchyne s jedálňou.

V škole na Českej ulici sme vymenili pôvodný elektrorozvádzač za nový. Preinštalovaním káblových vedení na nové zariadenie a výmenou starých ističov sme vylúčili riziko poruchy, skratu, či dokonca požiaru.