Rudolf Kusý
môj príbeh

Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte.

Steve Jobs
https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/RK-portret2-555x370-1.jpg

Aký je môj príbeh?
Tu je!

Vyštudoval som učiteľstvo na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium som ukončil v roku 1999 štátnou skúškou.

V nasledujúcich rokoch som zastával viacero prevažne manažérskych pozícií, ako tréner a školiteľ. Popri tom som sa systematicky venoval práci s mládežou. Pri Bratislavskom samosprávnom kraji som založil Študentský parlament.

Začiatky aktivistu

V roku 2009 som založil občianske združenie Za Bratislavu – Nové Mesto, ktorého cieľom je umožniť občanom mestskej časti presadzovať svoje návrhy, predstavy a pripomienky na komunálnej úrovni.

Vypracoval som projekt, na základe ktorého vzniklo Informačné centrum mladých v Novom Meste.

Systematicky sa snažím zaangažovať miestnu komunitu do skvalitňovania svojho okolia. Na základe jednej z takýchto iniciatív vzniklo detské ihrisko na Nobelovej. Pre seniorov som vytvoril vzdelávacie centrum v knižnici na Pionierskej ulici.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/image.jpeg
https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/10807957_10152896709849458_1104696775_n-copy-e1609370008236.jpg

Komunálna politika

V komunálnych voľbách v roku 2006 bol ako nezávislý kandidát zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

V novembri 2009 som sa stal poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, keď uspel ako jediný nezávislý kandidát.

V komunálnych voľbách v roku 2010 som bol ako nezávislý kandidát zvolený za starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Zároveň som sa stal najmladším starostom na území Bratislavy. Za štyri roky sme spolu s miestnym zastupiteľstvom dokázali, že samosprávna politika nepotrebuje stranícke politikárčenie a klientelizmus. Za štyri roky sa nám podarilo rozbehnúť viacero úspešných projektov v sociálnej oblasti – či už je to sociálna výdajňa pre ľudí v hmotnej núdzi, bezplatná právna poradňa či podpora športu detí základných škôl. Ako jediná mestská časť prevádzkujeme dlhodobo obecné jasle.

V komunálnych voľbách v roku 2014 mi Novomešťania dali dôveru, aby som pokračoval vo svojej misii ako starosta Nového Mesta. Najhektickejší bol rok 2015. Desať mesiacov tvrdej práce a výsledkom je deväť zrekonštruovaných škôl a škôlok, obnovený park na Hálkovej/Varšavskej ulici, obnovené veľké detské ihrisko na Rešetkovej ulici, dva oplotené výbehy pre psov a štyri športoviská. Zo schátralej budovy bývalého osvetového strediska na Ovručskej ulici sme vytvorili komunitné centrum, ktoré bude slúžiť ľuďom zo širokého okolia.

V roku 2018 som aj na základe výsledkov z predchádzajúceh obdobia dostal dôveru takmer 60 percent Novomešťanov a Novomešťaniek, aby som pokračoval v rozbehnutej práci, aby Nové Mesto bolo lepším a krajším miestom pre život.


Jasné pravidlá a férovosť

 

S pomocou renomovanej audítorskej spoločnosti sme si dali vypracovať audit transparentnosti miestneho úradu. Na jeho základe sme vypracovali zoznam 80 konkrétnych krokov, ako posilniť transparentnosť.

V čase môjho nástupu do funkcie bolo Nové Mesto na 42. priečke transparentnosti podľa renomovanej spoločnosti Transparency International Slovensko, už o štyri roky neskôr sme boli na 15. priečke a v roku 2016 sa Nové Mesto stalo štvrtým najtransparentnejším mestom v bratiskavskom kraji a štvrtým na Slovensku.

Zároveň sme rozbehli participatívny rozpočet. O tom, kam pôjdu obecné peniaze rozhodujú Novomešťania – predkladajú vlastné projekty a ľudia o nich v hlasovaní rozhodujú. Schválii sme Etický kódex starostu a poslancov Nového Mesta a Etický kódex zamestnancov úradu.

Zrejme aj toto boli dôvody, prečo ma MInisterstvo zahraničných vecí Českej republiky pozvalo na medzinárodnú konferenciu do Baku, aby som prednášal o skúsenostiach s reformou verejnej správy s dôrazom na transparentnosť a participáciu.

https://rudolfkusy.sk/wp-content/uploads/2020/12/44126951_2023501191028930_7224382991873605632_o_2023501184362264.jpg