Ďalšia škola a škôlka dostane novú tvár

Ďalšia novomestská škola a škôlka dostane novú tvár. Pokračujeme tak v oprave našich predškolských a školských zariadení. Stavebný ruch sa preniesol tentokrát na Základnú školu Riazanská, vynovená bude aj Materská škola Letná.

Pokračujeme v tom, čo sme si dali hneď na začiatku za úlohu – postupne opraviť všetky naše školy a škôlky, aby deti mohli vyrastať a vzdelávať sa v modernom a bezpečnom prostredí. Základnú školu Riazanská a škôlku na Letnej čaká rekonštrukcia a zateplenie striech, zateplenie fasády, výmena okien a vstupových dverí, výmena interiérových svietidiel. V areáli budú vysadené nové stromy.

So stavebnými prácami sa začalo koncom februára, ukončené by podľa predpokladov mali byť do konca školského roka. Celkové náklady na rekonštrukciu ZŠ Riazanská a MŠ Letná predstavujú 700 tisíc eur. Obidve rekonštrukcie sa riešia v rámci projektu ISRMO (Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí) a sú financované z prostriedkov EÚ a za finančnej spoluúčasti mestskej časti.

Leave a Reply