Investor ustúpil, spolupráca úradu a obyvateľo priniesla ovocie

Dnes večer sa z iniciatívy miestneho úradu uskutočnilo ďalšie stretnutie miestnych obyvateľov a investora v areáli bývalého Zvaračáku. Podobné stetnutia úrad pravidelne organizuje v prípade developerských projektov v Novom Meste. Ďakujem všetkým, ktorí na stretnutie prišli, aj vďaka záujmu miestnych obyvateľov sa nám darí dosiahnuť u investorov významné ústupky.

Na základe dohôd došlo k výraznému zníženiu projektu. Pôvodný projekt mal v prvej fáze 22 podlaží. Teraz sme sa dohodli, že najvyššia bytovka bude mať osem podlaží.

Pôvodný projekt nepočítal s investíciami v prospech miestnych obyvateľov, pri tomto projekte investor dá peniaze na škôlku, športovisko a na rekonštrukciu komunikácie a chodníkov na Sliačskej. Zároveň sme sa uistili, že investor sa nebude dotýkať existujúcich parkovacíh miest, ani ich nepokúsi započítavať do parkovacích plôch, ktoré patria k danému projektu.

Leave a Reply