Lepší a férový úrad v Novom Meste

Za uplynulé štyri roky sme zásadným spôsobom zmenili spôsob komunikácie úradu. Chceme, aby Nové Mesto bolo otvorenejšie, transparentnejšie a férovejšie. Preto sme vykonali audit transparentnosti, prijali etický kódex zamestnancov úradu, zaviedli sme elektronické obstarávanie. Veľké projekty sú diskutované na verejných zhromaždeniach. Začali sme s projektom participatívneho rozpočtu a umožňujeme ľuďom v stále väčšej miere spolurozhodovať o našej mestskej časti. Výsledky na seba nenechali čakať.

Podľa rebríčka Otvorená samospráva, ktorý hodnotí a porovnáva sto najväčších samospráv patrí Nové Mesto medzi najtransparentnejšie obce na Slovensku. Podobne, sme na tom pri riešení podnetov občanov. Podľa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, patrí Nové Mesto medzi najaktívnejšie samosprávy na Slovensku.

Férovosť a transparentnosť sa prejavuje aj vo „finančnom zdraví“. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy nám udelil štyri a pol z piatich možných hviezdičiek. Hospodárime zodpovedne a bez dlhov. Peniaze investujeme napríklad do zateplenia a obnovy škôl, čím opäť šetríme peniaze, ktoré môžeme investovať do kvalitnejšej výučby našich detí.

Leave a Reply