Naozaj potrebujeme developerské projekty aj na školskom dvore?

V Bratislave sa začalo znova veľa stavať. Ako zombie ožívajú projekty osem či desať rokov zapadnuté prachom. Jedným z nich je aj výstavba na školskom dvore pri parku na Račianskom mýte.

Hoci vlastník pozemku má svoje práva, musia byť aj hranice, ktoré sa neprekračujú. Jednou z nich výstavba v parkoch, či na školských dvoroch. Nie je to ojedinená situácia, bez pozemkov sú aj ďalšie školy. ZŠ Borodáčova, Spojená škola Košická a gymnázium Juraja Hronca, či ZŠ Cádrova (tam je už výšková budova dávno postavená) a iste nájdeme aj ďalšie príklady.

Ako sa vôbec môže stať, že niekto vlastní školský dvor dobre fungujúcej školy? V roku 2005 predal Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy školské ihrisko. Zrejme mal niekto pocit, že študenti môžu športovať aj vo vedľajšom parku na Račianskom mýte, takže nejaký školský dvor je vlastne prebytočný majetok, ktorý môže speňažiť. Vlastník, prišiel v roku 2009 s nápadom, ktorý bol veľmi typický pre danú dobu. S výškovou, asi 22-poschodovou budovou, dvojičkou tej, ktorá dnes rastie v Starom Meste pri YMCA na Šancovej. S ňou sme ako miestni obyvatelia rozhodne nesúhlasili, projekt sa zastavil, prišla kríza a nič sa nedialo. Až do teraz.

Vlastník má novú predstavu. Tentoraz 8-poschodovú budovu, ktorá má slúžiť seniorom. Ak odhliadneme od nedôvery miestnych obyvateľov, či tu vyrastie naozaj niečo pre seniorov a nie hotel, či apartmánový dom, tak je to síce posun, ale stavba aj tak nebude do okolia zapadať. Na okolí je totiž škola, telocvičňa a dvoj až štvorposchodové budovy.

Už som zvyknutý, že pri takmer každom projekte je treba s developerom diskutovať, aby projekt upravil. A v zásade s ním riešime vždy to isté – urobte to nižšie, s menším objemom, rešpektujte okolie, buďte dobrým susedom, vytvorte na svojom pozemku aj parčík, detské ihrisko….

Ale v tomto prípade si hovorím, prečo diskutovať o akejkoľvek výstavbe? Áno, vlastník pozemku má svoje práva. Ale prečo súhlasiť s tým, že sa má stavať na školskom dvore? Na mieste, ktoré slúžilo a má slúžiť deťom a ľuďom z okolia? Už nie sú deväťdesiate roky. Bratislavský samosprávny kraj pozemok predal a spôsobil tak zbytočný problém. Problém študentom a učiteľom svojej strednej školy a problém pre park na Račianskom mýte. Tak nech ten problém Bratislavský samosprávny kraj aj vyrieši.

Podporte petíciu

Ste proti výstavbe na školskom dvore školy – Hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v Bratislave (pri parku na Račianskom mýte)? Mysláte si, že problém by mal riešiť aj ten, kto ho predajom školského dvora súkromnej firme spôsobil? Prosím, podporte petíciu, ktorou žiadame Bratislavský samosprávny kraj, aby využil všetky dostupné prostriedky na zabránenie výstavbe, prinavrátil pozemok škole a vybudoval športový areál pre študentov a širokú verejnosť.

https://www.peticie.com/peticia_proti_vystavbe_na_kolskom_dvore_pri_parku_na_raku

Leave a Reply