Novomestských škôlkarov učí angličtinu stážistka z Ukrajiny

Novomestskí škôlkari sa učia angličtinu pod dohľadom zahraničnej stážistky. V Materskej škole na Pionierskej ulici, ktorá je v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, s deťmi pracuje a komunikuje v anglickom jazyku šesť hodín denne. Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý to víta. „Snažíme sa, aby naše škôlky prinášali deťom čo najatraktívnejšiu ponuku, akou je napríklad aj získavanie kvalitných základov z cudzích jazykov,“ povedal.

http://skolskyservis.teraz.sk/import/skolka-anglictina/16603-clanok.html

Leave a Reply