Rudolf Kusý: 29 podlaží na Račianskej? To je už snáď za nami

Stavanie 29-podlažného bytového komplexu na Račianskej ulici (areál bývalej Ferrony) zahatala v roku 2009 kríza. Pred pár mesiacmi vlastníci pôvodný projekt aj s povoleniami predali a začala sa komunikácia s novými – spoločnosťou Lucron.

Hoci vlastníctvo pozemku nikto investorovi neupiera a vydané povolenia z minulosti sú stále platné, dnes je už iná situácia, než bola pred siedmimi – ôsmimi rokmi. Dnes považujeme za štandard, aby investor – vzhľadom na to, že ide o veľký pozemok – vytvoril verejný park, detské ihrisko, športovisko. Verejný park znamená naozaj verejný, teda nie zeleň skrytú za plotom, od ktorého majú kľúč len vlastníci bytov. Za normálne považujeme zníženie bytovky na maximálne 12 podlaží. Také sú najvyššie budovy neďalekého vydareného sídliska Februárka pána architekta Svetka, čo rešpektoval pred dvoma rokmi aj investor, ktorý stavia dnes vedľa (areál bývalej BEZ-ky).

Požiadavky obyvateľov dostali zelenú

V marci sme mali stretnutie s miestnymi obyvateľmi. Pán Šimove z Legerského ulice spísal všetky požiadavky, ktoré sa vo väčšine bodov kryli s požiadavkami miestneho úradu. Okrem už spomínaných išlo tiež o:

–  rozšírenie jazdných pruhov na dva,

–  rozšírenie chodníka, aby sa mohla vytvoriť cyklotrasa,

–  obmedzenie výšky prednej budovy na Račianskej ulici maximálne na výšku jestvujúcej bytovej budovy oproti,

–  rekonštrukciu verejného chodníka pred pozemkom investora i pred bytovým domom oproti,

–  zveľadenie a vyčistenie mestského pozemku pri železnici, kde je dnes odpad so zvyškami garáží,

–  vynovenie zastávky električky a vybudovanie krytých prístreškov pre cestujúcich…

Pred pár dňami developer predstavil nový koncept plánovanej výstavby na Račianskej ulici. Zmenil názov projektu z Nových Slovanov na Urban Residence a vyhovel väčšine požiadaviek, na ktorých sa zhodli miestni obyvatelia, architekti z miestneho úradu, poslanec architekt Vaškovič, pán vicestarosta Winkler.

Ako vyzerá nový projekt?

Budova obrátená do Račianskej ulice dostala modernú fasádu vhodnú pre mestskú triedu. Po celej dĺžke vzniklo podlubie príjemné pre chodcov, zároveň sa tým odstránil pocit príliš tesného kontaktu s rušnou ulicou. V prízemných priestoroch vzniknú obchody, reštaurácie a kaviarne, aby sa zachoval charakter Račianskej ulice. Výška bytového domu do ulice sa znížila na úroveň okolitej zástavby, zadný blok nepresiahne deväť podlaží. Veža, ktorá mala mať 29 podlaží, je zrezaná na 12.

Už žiadna Kukurica!

Zo strany Račianskej ulice bude stavba odsunutá, vďaka čomu vznikne priestor na umiestnenie cyklotrasy a širšej promenády. Zelené plochy medzi budovami znížil architekt na úroveň terénu, vytvorí nový, veľký verejný park. Šikovné riešenie rozdelenej podzemnej garáže umožní nad ňou popri nízkej zeleni aj výsadbu stredového pásu stromov. V parku prístupnom pre verejnosť sa nájde miesto na detské ihrisko a športovisko aj dostatok lavičiek. Či je možné zriadenie zavlažovacej studne, ktorú v diskusii navrhol pán Šimove, posúdia odborníci.

Zároveň sme požiadali magistrát o zverenie pozemku, ktorý sa nachádza medzi múrom investora a železnicou. Predstava, čo s ním, je jednoduchá. Chceme tu upravenú zeleň, čisté, osvetlené a bezpečné prostredie, ktoré zaplatí developer a využívať ho budú miestni obyvatelia zo širokého okolia.

29 podlaží na Račianskej ulici? Nie! Časy, keď bola Kukurica považovaná za smerodajnú výšku, sú preč. Chceme ľudskú stavbu, ktorá bude zapadať do okolitého prostredia. Pôvodne neprístupná priemyselná zóna poskytne širokému okoliu pekný nový park a opraví, vyčistí, osvetlí aj svoje okolie. A tak to má byť.

Leave a Reply