Rudolf Kusý: Čistotu udrží päťdesiat nových košov

Predstavitelia projektu rezidencie Pri mýte odovzdali starostovi Nového MestaRudolfovi Kusému 50 nových smetných košov, ktoré osadia v lokalite novej výstavby. Osadenie nových smetných košov je súčasťou dohody, ktorú investor stavby a predstavitelia mestskej časti spolu uzatvorili. Jednotlivé investície sa zameriavajú prioritne na skvalitnenie života v tejto lokalite.

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/zivotne-prostredie/cistotu-udrzi-patdesiat-novych-kosov.html?page_id=333397

Leave a Reply