Rudolf Kusý: Spustili sme rekonštrukciu ďalších dvoch škôl

Základné školy Odborárska a Za kasárňou už čoskoro dostanú nový vzhľad. V týchto dňoch sme rozbehli ich obnovu. Budovy oboch škôl čaká zateplenie, oprava fasády, výmena okien a vstupných dverí.

Na Odborárskej opravíme telocvičňu, ktorú okrem kompletného zateplenia a kompletnej obnovy fasády a strechy čaká repasácia podlahových vrstiev. V areáli školy vybudujeme nové viacúčelové ihrisko (basketbal, tenis, hádzanú), ale aj jedno volejbalové ihrisko a bežecká dráha. Na detskom ihrisku pribudnú nové hracie prvky a nové lavičky.

Na Základnej škole Za kasárňou v rámci obnovy zateplíme aj jedáleň, na ktorej tiež vymeníme okná, zmodernizujeme športové ihrisko, opravíme chodníky a vysadíme nové stromy. Špecialitou areálu školy Za kasárňou bude digitálne interaktívne ihrisko.

Súčasťou projektu revitalizácie školy na Odborárskej je aj vybudovanie nadstavby na susednej materskej škole, ktoré sme zvládli vlani. Celkové náklady predstavujú 713 tisíc eur. Projekt obnovy školy Za kasárňou zahŕňa aj rekonštrukciu materskej školy na Šancovej, ktorá pod ňu patrí. Náklady na tento projekt predstavujú 993 tisíc eur.

Rekonštrukciu oboch základných škôl robíme v rámci tzv. Integrovanej stratégia rozvoja mestských oblastí, v rámci ktorej sa nám podarilo získať na obnovu základných a materských škôl, verejných priestranstiev a komunitné centrum takmer 3,7 milióna eur. Školy vďaka týmto úpravám výrazne ušetria na energiách a peniaze, ktoré takto získajú, môžu použiť na kvalitnejšie vzdelávanie pre naše deti.

Leave a Reply