Rudolf Kusý: Z rozpočtu dáme najviac peňazí na školy a škôlky

Bratislavské Nové Mesto bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom – s viac ako 24 miliónmi eur. Bežné výdavky a príjmy predstavujú 15,6 milióna eur. Kapitálové výdavky sú naplánované v objeme 8,4 milióna eur, kapitálové príjmy dosiahnu 4,2 milióna eur, pričom rozdiel sa pokryje z rezervného fondu a z Fondu rozvoja bývania.

Už tradične ide najviac peňazí na školstvo a vzdelávanie – v kapitálových aj bežných výdavkoch spolu takmer 11,5 milióna eur. Postupná rekonštrukcia a modernizácia našich škôl a škôlok je našou prioritou. Okrem vlastných zdrojov sa snažíme využívať aj možnosti čerpať peniaze z eurofondov či rôznych grantov. V roku 2015 tak budeme pokračovať v rekonštrukcii zatekajúcich striech na školách a škôlkach, opravách systémových porúch opláštenia budov, zatepľovaní, výmene nefunkčných okien, či rekonštrukcii školských ihrísk.

Ďakujem všetkým, ktorí pracovali na príprave rozpočtu a ktorí ho podporili. Samozrejme, na úrade sme nečakali so založenými rukami a od začiatku roka sme pripravovali všetko pre to, aby sme po skončení zimy rozbehli opravy, výmeny okien a zatepľovanie na viacerých základných a materských školách, ako aj revitalizácie verejných priestranstiev – parkov. Všade tam sa už pár týždňov usilovne pracuje na tom, aby bolo Nové Mesto krajšie a lepšie miesto pre život.

Leave a Reply