Rok 2020 – Covid nás nezastavil. Krajšie školy, nové ihriská

VYNOVENÉ ŠKOLY A ŠKÔLKY

V našej najväčšej ZŠ Za kasárňou sme dokončili dôležitú rekonštrukciu tepla. Nový zdroj tepla a teplej vody ušetrí škole zhruba 20 až 30 percent nákladov na vykurovanie.

ZŠ Cádrova dostala novú vzduchotechniku, ktorá výrazne skvalitnila hygienické aj pracovné podmienky zamestnancov kuchyne. V škole pribudli dve nové triedy, telocvičňa má nové rozvody.

V ZŠ Sibírska, ktorej sme v roku 2019 vymenili strechu, sme tentokrát zrekonštruovali vstupné priestory do školy.

Havarijný stav v ZŠ Kalinčiakova si vyžiadal opravu vonkajších a vnútorných kanalizačných rozvodov, obnovili sme sociálne zariadenia.

V MŠ Osadná sme vybudovali kreatívnu dielničku pre škôlkarov, nové rozvody, toalety, radiátory, k škôlke vedie nový prístupový chodník.

Zrevitalizovalo sa detské ihrisko či elektrická prípojka v MŠ Teplická.

IHRISKO NA JELŠOVEJ

Na Jelšovej na Kramároch vyrástlo ďalšie moderné a bezpečné športovisko! Miestne ihrisko dostalo kvalitný nový povrch z gumového granulátu a oplotenie. Kramárčanom slúži na futbal, iné loptové hry či stolný tenis na novom betónovom stole. Milovníci cvičenia určite ocenili zostavu na workout. Upravili sme aj prístupové chodníky, doplnili nové lavičky, odpadkové koše či stojany na bicykle. Vysadili sme nové stromy, kríky, skalničky, trávnik.

 


IHRISKO NA LADZIANSKEHO

Na Kramároch máme aj ďalšie vynovené ihrisko. Na Ladzianskeho sme zrekonštruovali najstaršie miestne športovisko. Nový kvalitný povrch a čiary pre futbal, tenis, volejbal a basketbal, vyšší plot, aby lopta „nelietala“ mimo. Pribudla menšia tribúna, nové bránky a osvetlenie, aby sa mohlo hrať aj podvečer. Vyriešili sme odvod vody a spevnenie svahov, aby sa zaistila bezpečnosť a zamedzilo vytápaniu garáží. Vďaka patrí aj hlavnému mestu, ktoré prispelo dotáciou.

MODERNIZÁCIA STREDISKA KULTÚRY

Kultúra mala väčšinu roka 2020 nútenú pauzu, o to viac teší nový vzhľad Strediska kultúry na Vajnorskej. Prešlo dôležitou rekonštrukciou – dostalo nový moderný vchod, reprezentatívnu vstupnú halu, vynovili sa toalety, šatňa, pokladňa, zvýšila sa bezbariérovosť priestoru. Modernizácia pokračuje ďalej a náš kultúrny stánok sa už teší, keď sa sem po pandémii opäť vráti čulý kultúrny a spoločenský život.


ZREKONŠTRUOVANÁ CESTA NA BÁRDOŠOVEJ

Mimoriadne dôležitú rekonštrukciu má za sebou Bárdošova ulica. Významná spojnica medzi Kramármi a Kolibou, ale aj trasa, ktorou denne chodí množstvo rodičov s deťmi do škôlky a školy. Preto kvalitnejšia cesta a bezpečné chodníky boli v tejto lokalite našou prioritou. Máme za sebou prvú etapu kompletne zrekonštruovanej časti Bárdošovej a čaká nás ďalšia.

REGULOVANÉ PARKOVANIE

V decembri sme spustili na Tehelnom poli pilotný projekt regulovaného parkovania v Novom Meste. Cieľ je jasný: nastaviť jasné pravidlá, urobiť poriadok v parkovaní a uprednostniť Novomešťanov s trvalým pobytom. Zaviedli sme nový informačný a registračný systém, vymaľovali nanovo parkovacie miesta v pilotnej zóne, spustili sa registrácie parkovacích kariet pre Novomešťanov a systém platby za krátkodobé parkovanie návštevníkov zóny. Ako pri všetkom novom, aj tu sa priebežne „vychytávali“ nedokonalosti a celý systém postupne vylepšujeme. Pilotný projekt sa stane súčasťou celomestskej parkovacej politiky, ktorú chce hlavné mestu rozbehnúť na jeseň tohto roka.