Ako sme zmenili Nové Mesto v roku 2020

Máme za sebou rok, aký nečakal nikto. Zažili sme niečo, na čo sa ani nedalo pripraviť. Nový vírus zmenil takmer všetko. V rodinách, v škole, v práci aj v živote mestskej časti.

Život v Novom Meste sa však nezastavil. Napriek veľkým ekonomickým stratám, ktoré priniesol COVID-19 aj samospráve, sme mali v jednom jasno od začiatku – Nové Mesto sa musí ďalej rozvíjať aj „v dobe korony“. Keď si s odstupom času spomeniem, koľko energie, času a zdrojov sme od marca venovali boju s vírusom a ochrane zdravia nás všetkých, o to viac sa teším z každej čo i len menšej zmeny, ktorá sa nám v rámci rekonštrukcie a modernizácie minulý rok podarila. Aspoň tie najviditeľnejšie vám prinášame v malom súhrne na tejto dvojstrane.

Hoci školy a škôlky boli veľkú časť roka kvôli pandémii zatvorené, práve sem opäť smerovalo najviac našich investícií. Zatiaľ čo nám rôzne protipandemické opatrenia zužovali priestor na hry a šport, vybudovali sme nové ihriská. Keď nastane ten správny čas a deti sa slobodne budú môcť vrátiť do škôl a na športoviská, vrátia sa do krajšieho, modernejšieho a bezpečnejšieho prostredia. Rozbehli sme aj veci, na ktoré treba tiež odvahu – na konci roka sme spustili pilotný projekt regulovaného parkovania, ktorého cieľom je urobiť poriadok v parkovaní v Novom Meste.

Rok 2020 bol rokom zmeny. Som rád, že v Novom Meste vďaka dobrým rozhodnutiam aj ďalším rokom zmeny k lepšiemu.