Scítanie: Ľudia nesmú doplatiť na zlyhanie úradníkov

Sčítanie sa ukázalo ako veľmi nepresný zdroj informácií o počte obyvateľov. Verím, že v tejto podobe sa konalo naposledy a štát už nebude zaťažovať našich ľudí vypĺňaním podobných formulárov, keď si väčšinu informácií dokáže zabezpečiť z dát, ktoré už má. Teraz argumentovali tým, že rôzne databázy nevedia navzájom prepojiť. Štátni úradníci majú desať rokov do najbližšieho sčítania na to, aby to zvládli. Podľa Registra obyvateľov žije v našej mestskej časti 41-tisíc obyvateľov, aktuálne informácie zo sčítania hovoria o čísle 28 tisíc obyvateľov.

Neochotu ľudí sčítať sa si vysvetľujem najmä konfliktom medzi štátnymi úradmi okolo zabezpečenia anonymity údajov. Ľudia sú na tieto veci prirodzene citliví, preto ich to zneistilo. Slabá účasť nebola len v našej mestskej časti, vo veľkej miere to pocítila celá Bratislava. Za našu mestskú časť môžem povedať, že k podceneniu určite neprišlo. Hneď v úvode sme bojovali s nepresnými údajmi, ktoré nám dodal štatistický úrad. Na zozname nehnuteľností, ktoré mali byť sčítané chýbali nielen jednotlivé domy, ale celé ulice. Nebolo výnimkou, že na zozname osôb sme narazili na ľudí, ktorí zomreli pred 20 či 40 rokmi. Všetky tieto nepresnosti museli odstraňovať naši pracovníci a vďaka mimoriadnemu nasadeniu to zvládli.

Vďaka starostlivej príprave sme sa nestretli s masívnym odchodom sčítacích komisárov, k čomu došlo v iných mestských častiach. Pre občanov sme zriadili možnosť vyplniť hárky elektronicky priamo na úrade. Ak k nám dokonca prišiel človek s vyplnenými hárkami, ale patril do inej mestskej časti, zabezpečili sme, aby hárky prišli na správne miesto.

Počet obyvateľov je jedným z kritérií pre výpočet podielových daní. Reálne tak hrozí, že obce, ktoré v sčítaní zaznamenajú výpadok počtu obyvateľov, dostanú menej prostriedkov z podielových daní. Práve pre nepresnosť informácií získaných zo samosčítania obyvateľov tvrdíme, že relevantnejším zdrojom údajov pre rozdeľovanie podielových daní sú dáta z Registra obyvateľstva. Boli by sme neradi, keby sme našu mestskú časť museli ochudobniť o investície do jej rozvoja len preto, že štátne úrady zle zvládli sčítanie.

Spravíme všetko pre to, aby Štatistický úrad zmenil metodiku, podľa ktorej poskytuje ministerstvu financií podklady pre rozdeľovanie podielových daní. Prostredníctvom Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR a Združenia miest a obcí Slovenska sa v tejto veci obrátime aj na ministerstvo financií. Žiadame pritom jediné – aby sa podielové dane rozdeľovali podľa reálneho stavu. Občania nemôžu niesť vinu za to, že sčítanie dopadlo takýmto fiaskom.

Leave a Reply