Vnútrobloky – príležitosť alebo problém?

Keď som bol malý, v každom vnútrobloku bola nejaká partia detí. V našom sme mali pekné ihrisko a keď sme išli von, rodičia o nás nevedeli, kým sme sa nevrátili. A ani nemuseli vedieť.

Odvtedy naše vnútrobloky spustli. Niektoré sa zmenili viac na parkovisko bez pravidiel, než na príjemnú zelenú zónu s priestorom na posedenie, či malým ihriskom pre deti. Pred 15 rokmi sa miestna pani poslankyňa zaoberala ich obnovou. V niektorých k nej aj došlo, ale odvtedy sa s výnimkou občasných brigád nič nedeje. Nehovorím, že nám má zrekonštruovať vnútrobloky mestská časť. A ani nechcem, aby o nás niekto rozhodoval. Bez ohľadu na momentálne vlastnícke pomery boli vnútrobloky budované ako súčasť našich bytov. Hovorím, poďme sa dohodnúť ako susedia, ako si svoje vnútrobloky predstavujeme a dohodnime sa, ako nám mestská časť pomôže.

Vnútroblok je hodnota. Niektorí ľudia to prepočítavajú na peniaze a hovoria, že byt je vďaka kvalitnému vnútrobloku drahší. Ja myslím na čosi iné. Kvalitný vnútroblok je miestom na stretávanie sa susedov, hry detí, alebo len oddych pod oknami, ktorý občas potrebuje každý z nás.

Je to veľa drobnej práce. Ale, veď na to by mali byť poslanci! A ja v takom vnútrobloku bývam. Máme za sebou so susedmi niekoľko brigád, aj plány ako si „náš“ vnútroblok predstavujeme. Postupne ich budeme spolu napĺňať. A som pripravený robiť to ako poslanec aj s vami a vo vašom vnútrobloku.

Branislav Filipovič

 

 

 

 

Leave a Reply