Ako sme zachránili vinohrady pred výstavbou

Vinohrady, hrozno a víno od nepamäti patria k Novému Mestu. Veď hroznový strapec má naša mestská časť aj priamo vo svojom erbe. Žiaľ, mnohé vinice nám však miznú priamo pred očami – a na ich mieste vyrastajú domy a bytovky…

Je to výsledok nezodpovedných rozhodnutí z minulosti, ktorých dôsledky, žiaľ, teraz znášame,“ hovorí starosta Rudolf Kusý. Mieri tým na Územný plán Bratislavy z roku 2007, v ktorom hlavné mesto v minulosti povolilo na úpätí Malých Karpát výstavbu. Na mieste bývalých vinohradov tak dnes stoja stovky nových bytov. „My v Novom Meste  sme si však povedali, že treba urobiť hrubú čiaru a povedať si, že toto sa už nesmie opakovať. A začali sme konať,“ pokračuje starosta. Spočiatku sa zdalo, že sa púšťa do vopred prehratého boja. V rámci prerokovávania Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy sa „na stole“ objavil ďalší návrh na zmenu starých vinohradov na úpätí Malých Karpát (lokality Frankovka, Rizling a Müller) z funkcie vinica na malopodlažnú  zástavbu obytného územia. Zástupcovia mestskej časti boli pri rokovaniach o tejto téme od začiatku proti a trvali na zachovaní vinohradov – magistrát však ich pripomienky odmietol akceptovať.

V novembri 2017 však nastal zásadný zlom! „Z magistrátu sme nakoniec dostali list podpísaný primátorom, v ktorom sa píše, že po opätovnom vyhodnotení podkladov sa zmena spomínanej lokality vypúšťa z návrhu a zohľadňujú naše pripomienky.“ Podľa Kusého je to jasný dôkaz, že ak samospráva nepodľahne tlaku a trvá na svojich silných argumentoch, dokáže v rámci zmien územného plánu poraziť aj mocnejšie záujmy.

Peter Vaškovič

 

Leave a Reply