„Chcete nás zabiť?!“ Dobré zmeny na Bádrošovej

Ako som pred štyrmi rokmi prechádzal ráno Bárdošovou ulicou, zrazu ma vystrašila jedna pani. Keď som išiel popri nej, náhle sa obrátila ku mne a kričí: „Chcete nás zabiť?!“ Hoci jej spôsob vyjadrenia sa k chýbajúcemu chodníku na Bárdošovej bol neortodoxný, v niečom mala pravdu. Aj keď desiatky rokov sme boli zvyknutí pešo prechádzať cez Bárdošovu ulicu okrajom cesty, prišiel čas zmeniť to.

V minulom roku sme dali do poriadku dolnú časť ulice. Počas tohto leta sme zas rozbehli druhú etapu rekonštrukcie. Rekonštruujeme cestu a budujeme chodník. Zároveň tým, že kolegovia z mesta skončili rekonštrukciu Jeséniovej ulice pri Slamenej búde, povedali sme si, že im trocha pomôžeme a potiahneme rekonštrukciu chodníka pri škôlke aj na Jeséniovu ulicu, nech je urobená celá.

Naším cieľom nie je nahradiť predĺženie Vlárskej ako spojnice Koliby a Kramárov, o ktorej sme v minulosti roky počúvali. Nechceme sem vtiahnuť tranzitnú dopravu. Zlepšujeme a robíme bezpečným miestne prepojenie pre Kolibčanov a Kramárčanov. Napokon, máme tu aj školu a škôlku a chceme, aby deti tadiaľ mohli chodiť bezpečne a samy.

Nešlo o jednoduché riešenie. Hoci sme predpokladali, že v minulosti ľudia poskytli svoje pozemky na cestu, zistili sme, že je to trocha inak. Len jedna dáma kedysi s pozemkom ustúpila a cesta je aj na jej parcele (ďakujeme!). Naopak, viacero ľudí malo ploty posunuté na obecný, teda náš spoločný pozemok. Všetci však dobrovoľne súhlasili s ich stiahnutím, takže napriek tomu, že sme vybudovali chodník, na väčšine Bárdošovej ulice sa nám podarilo šírku cesty zachovať.

Vzdušné elektrické vedenie sme prebudovali na podzemné, pričom sme odstránili dva stĺpy verejného osvetlenia a získali viac priestoru pre ľudí. Preložili sme plyn, rozvodné skrine, prípojky, všetko s cieľom vybudovať nový chodník.

Pri materskej škole sme ho umiestnili do okrajovej časti areálu a vybudovali tu nové oplotenie. Veľké poďakovanie patrí dvom obyvateľom zo spodnej časti rekonštruovaného úseku, ktorí umožnili vybudovanie chodníka na časti svojho pozemku. Ich veľkorysosť a ústretový prístup prispieva k bezpečnosti všetkých. Dôležitou súčasťou úpravy komunikácie bolo zachytenie a odvedenie dažďovej vody, aby počas búrok nebola Bárdošova ulica zaplavená.

Je jasné, že náročné a komplikované úpravy by čoskoro stratili význam, ak by sme nezabránili nezodpovedným vodičom vybehnúť vozidlami na chodník. Preto pripravujeme osadenie zábran, aby sme chránili chodcov ešte účinnejšie.

Čaká nás ešte doplnenie osvetlenia, osadenie retardérov a časom aj semaforov, na ktorých sme sa dohodli s dopravným podnikom. Všetko preto, aby bola Bárdošova naozaj bezpečná. Pre deti, starších, chodcov, motoristov a aj cyklistov, ktorí majú toľko pary, že jazdia do strmého kopca.