Nové triedy pre školákov aj 40 miest pre škôlkarov

Pred 15 rokmi bola Základná škola na Riazanskej jedna ošumelá, tmavá budova s rozbitým sklobetónom na poschodiach, cez ktorý prefukovalo. Jedenásť tried bolo bez detí a ku koncu kalendárneho roka škole chýbali peniaze na výplaty. Vtedy sme sa spojili so súkromnou hotelovou akadémiou HOST, ktorá hľadala priestory. Napokon si prenajala polovicu školy a Riazanská si vydýchla. Dnes máme za sebou nielen rekonštrukciu fasády, ktorá je veselá a farebná, nové okná, strechu, vynovenú časť toaliet či osvetlenie tmavých chodieb, ale aj prílev našich detí. Preto sme ku koncu školského roka zmluvu s hotelovou akadémiou po vzájomnej dohode ukončili a začali s rekonštrukciou priestorov pre naše deti.

Počas letných prázdnin sa v škole intenzívne pracovalo. Triedy, chodby i sociálne zariadenia prešli komplexnou rekonštrukciou. Bolo potrebné upraviť výšku stropov, inštalovať nové dátové rozvody aj osvetlenie. V triedach sme opravili podlahy, položili nové linoleum a namontovali umývadlá. Na 2. a 3. poschodí sme obnovili prepojovaciu chodbu z minulosti a všetko vymaľovali.

Na prvom poschodí sme vytvorili dve nové triedy pre 40 predškolákov, ktoré sú súčasťou škôlky na Letnej ulici. Triedy sú od ostatných priestorov školy zvukovo odizolované, aby škôlkari napríklad počas popoludňajšieho spánku neboli rušení staršími deťmi. Aj takto netradične, avšak účelne vytvárame nové triedy pre škôlkarov. Na ďalších dvoch poschodiach pribudli štyri moderne vybavené triedy pre Základnú školu Riazanská.

Na záver si však nemôžem nepovzdychnúť. Pred desiatimi rokmi sme mali v Materskej škole Letná presne 120 detí. Po státisícových investíciach,  kompletnej rekonštrukcii a vytvorení troch nových tried pre predškolákov na Základnej škole Riazanská (jedna v minulosti a dve v tomto roku) máme znova rovnaký počet detí – 120. Viac nám nové normy neumožňujú. Samozrejme, všetko je komfortnejšie ako predtým, či už vybavením, kvalitou alebo veľkosťou priestorov (na jedno dieťa). Lenže detí máme v škôlke toľko ako kedysi. Preto potrebujeme vytvoriť úplne novú škôlku. Najlepšie na neďalekom Zátiší (Emiháza). Tam v minulosti bola. Sám som z nej vodil mladšiu sestru domov. A to musí byť jedna z našich priorít na najbližšie obdobie.