Koniec roka v znamení dôležitých zmien

Ani koniec roka 2021 a prichádzajúca zima nezastavili modernizáciu našej mestskej časti. V novembri a decembri sme ukončili či rozbehli viacero projektov, ktoré priniesli kvalitnejšie podmienky či už do našich škôl, na cesty, chodníky aj pre životné prostredie a bezpečnosť. Čo a kde sme zmenili?

Modernizácia škôl je naša každoročná priorita, preto nie je prekvapením, že v tomto duchu sa niesol aj záver roka. Na našej Základnej škole Sibírska sme nemali hospodárenie s teplom doteraz úplne pod kontrolou. Radiátory v škole nemali ventily, takže keď bolo treba napríklad z tepla ubrať, nedalo sa. Tomu je koniec – všetkých 270 radiátorov dostalo nové termostatické ventily a odteraz tak už reguláciu tepla budeme mať vo vlastných rukách. A prinesie to, samozrejme, pohodu pre žiakov a učiteľov a významné úspory nákladov. Na Sibírskej – tak ako predtým na ZŠ Za kasárňou – odpájame tiež školskú jedáleň od centrálneho vykurovania a ideme cestou vlastnej kotolne. Pani kuchárky si tak budú môcť samé regulovať potrebu tepla a teplej vody v jedálni a kuchyni podľa svojich potrieb, čo rovnako prinesie úspory. A čo je ešte dôležitejšie, školské byty už budú vykurované samostatne, takže sa cez víkendy, či večer nebude musieť kúriť v celej škole.

Minuloročné investície do našich škôlok nepriniesli len viac miest a kvalitnejšie prostredie pre deti, ale mysleli sme aj na životné prostredie. Do jedného z našich projektov hospodárenia s dažďovou vodou sme zapojili aj našu najväčšiu Materskú školu na Letnej ulici. Vybudovali sme tu moderný vodozádržný systém – do zeme sme umiestnili veľké vsakovacie zariadenie, ktoré bude zachytávať, zhromažďovať a postupne uvoľňovať vodu do pôdy.

V Materskej škole Na Revíne sme opravili podlahu, ktorá bola v nevyhovujúcom stave. Staré parkety a linoleum išli preč, položili sme novú izoláciu, vyrovnávaciu vrstvu a nové linoleum. Okrem toho nás tu čakali aj ďalšie práce: oprava problematického radiátora, montáž videovrátnika, nového okna, oprava prasknutého potrubia, ale aj nové prvky na detskom ihrisku.

V areáli Materskej školy na Šancovej sme urobili dva nové chodníky pre bezpečnejšie zásobovanie a klimatizáciu v kuchyni.

V Materskej škole Legerského sme zrekonštruovali vstup, zatekajúcu terasu, nefunkčnú kanalizáciu a vyreguloval kúrenie.

V Materskej škole Rešetkova sme opravili terasu, na ihrisku pribudla nová šmýkľavka s dopadovou plochou.

Bárdošova ulica je dôležitou spojnicou Kramárov a Koliby pre osobnú a mestskú hromadnú dopravu aj peších. Bezpečná cesta a chodník je preto nevyhnutnosť. Koncom novembra sme ukončili ďalšiu  veľkú rekonštrukciu ulice a Bárdošova dostala to, čo si zaslúži: novú cestu, nový chodník a nové osvetlenie.

Minulosťou je aj stará miestna cesta a chodníky na Ovručskej ulici, ktoré sme zrekonštruovali. Na rade je teraz parčík pred Komunitným centrom, ktorý vybudujeme podľa predstáv miestnej komunity.

Záleží nám na každom parkovacom mieste. Samozrejme, pokiaľ neobmedzíme chodcov a nezaberieme zeleň. Dá sa to – príkladom je ulica Pri starej prachárni. Vytvorili sme tu zhruba 9 nových parkovacích miest – len vďaka zmene typu parkovania. Z pozdĺžneho na parkovanie „vedľa seba“. Navyše sme posunuli stĺpiky, ktoré dovtedy takémuto riešeniu bránili.

Po torze bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke sme odstránili aj ďalšiu stavbu, ktorá už bola pre ľudí nebezpečná – lávku pre peších ponad železničnú trať pri Palme. História nadchodu z roku 1903 neskončí kdesi na šrotovisku, ale bude pokračovať – s Múzeom dopravy a Železničným múzeom sme dohodli prevoz lávky priamo do ich depozitu.

Spustili sme rekonštrukciu dolnej a hornej stanice sedačkovej lanovky Železná studnička – Kamzík. Na dolnej stanici pribudli nové podporné stĺpy a nástupné a výstupné mostíky, na hornej rekonštruujeme nástupište vrátane nového podkladu a izolácie, schodov, zábradlia či pokladne.

Počas decembra sme pokračovali vo výsadbe stromov a zelene v Novom Meste. Nové agáty, platany, javory, okrasné čerešne, sofory, či jarabiny pribudli na Dimitrovke, Budyšínskej, Sadovej, Kalinčiakovej, Thurzovej, Družstevnej, Kominárskej, Rozvodnej/Vlárskej, Jahodovej či na Bielom kríži. V sadení nových stromov budeme pokračovať aj tento rok. Na konci roka sme získali aj dôležitú pomôcku pri starostlivosti o zeleň – podrobný prehľad, ktorý je výsledkom preskúmania zdravotného stavu viac ako 13 000 stromov a krov v Novom Meste.