Dimitrovka: Vyhrali sme? Investor na Odborárskej musel postaviť 72 nových parkovacích miest

Bývalá ubytovňa na Odborárskej ulici bola už roky prerobená na kancelárie, keď sa ju nový vlastník rozhodol zrekonštruovať a zmeniť na byty. S novými bytmi by však mali byť spojené aj parkovacie miesta. Hoci pred budovou je parkovacích miest relatívne veľa, sú verejné – patria magistrátu hlavného mesta. Preto investor hľadal miesto inde. Konkrétne na opačnej strane Odborárskej ulice za starými bytovkami. Nové parkoviská mali byť spojené s rekonštrukciou prašnej cesty. S tým však nesúhlasili miestni obyvatelia, ktorí sa obávali rastu dopravy. A tiež im nebolo jasné, prečo by pod ich oknami mali parkovať cudzí ľudia. Predstava Občianskeho združenia Dimitrovka, starostu, aj miestnych poslancov bola jasná – investor by mal vybudovať nové parkovacie miesta priamo za svojou budovou. To však znamenalo, že musí odkúpiť pozemok od vlastníka – spoločnosti Istrochem. A to nebolo lacné.

Investor stratil trpezlivosť a požiadal o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania stavby, teda na zmenu stavby na polyfunkčný dom s bytmi. Ako parkovacie miesta deklaroval parkovacie miesta pred budovou. Tie však nepatrili (a nepatria) investorovi, ale už spomínanému magistrátu hlavného mesta.

Stavebný úrad Nového Mesta vydanie povolenia zamietol práve z titulu chýbajúcich parkovacích miest. A vtedy to začalo. Investor sa odvolal, okresný úrad zobral nášmu stavebnému úradu spis, zrušil rozhodnutie Nového Mesta a vydal povolenie. S tým, že akceptoval ako parkovacie miesta tie, ktoré patria mestu.

Proti rozhodnutiu okresu sa Občianske združenie Dimitrovka odvolalo na ministerstvo dopravy. To rozhodlo. Zamietlo rozhodnutie okresného úradu, ale rozhodnutie Dimitrovkárov nepotešilo. Investor si totiž medzičasom vybavil nájomnú zmluvu na Nobelovej ulici č. 5. Pred vietnamskou reštauráciou vzdialenou niekoľko sto metrov od nových bytov. Áno, podľa litery zákona. Ale viete si predstaviť, že zaparkujete auto na jednej ulici a potom kráčate 300 metrov domov na druhú? Každý deň?

Reakcia na seba nedala dlho čakať. Pán Žák, predseda OZ Dimitrovka, spolu s miestnym poslancom Richardom Mikulcom začali organizovať demonštrácie. Pred ministerstvom dopravy, ale aj priamo na Odborárskej ulici pred plánovanými bytmi. K demonštrantom sa pridal aj starosta Kusý a viacerí poslanci mestskej časti – páni Winkler, Árva, Korček a ďalší. A nasledovalo ďalšie odvolanie. Tentoraz proti rozhodnutiu ministerstva.

Záver asi poznáte. Ministerstvo svoje rozhodnutie zrušilo a rozhodlo, že nové parkovacie miesta postaví investor za svojím polyfunkčným domom tak, ako sme chceli. Starosta Kusý sa dohodol s vietnamskou komunitou na zrušení formálnej nájomnej zmluvy na 300 metrov vzdialené parkovisko pred vietnamskou reštauráciou. Investor ustúpil a dohodol sa s mestskou časťou na tom, že odkúpi pozemok od Istrochemu a vybuduje 72 nových parkovacích miest.

Pred pár týždňami novomestský stavebný úrad skolaudoval nové parkovacie miesta. Všetkých 72, ako bolo dohodnuté. V Dimitrovke v tomto roku pribudlo viac než 110 parkovacích miest. Ďalšie plánujeme vybudovať na Podnikovej ulici a pri Vernosti. A potom ukončiť parkovanie v parku, ktoré hnevá mnohých obyvateľov tohto sídliska.