ZŠ Odborárska. Máme stavebné povolenie na nový pavilón školy

Základná škola Odborárska, ktorú dnes navštevuje 289 detí, sa môže pochváliť bohatou, viac než storočnou históriou, ale aj dobrým a pravdivým chýrom o kvalite vyučovania. Záujem rodičov o zapísanie dieťaťa je vysoký, no stará budova už neumožňuje nadstavbu či prístavbu.

Máme síce voľné miesta na základných školách Riazanskej, Českej či Kalinčiakovej, ale tie sú ďaleko. Preto postavíme nový pavilón školy. Zmestí sa doň šesť tried, dve odborné učebne, výdajňa stravy aj šatne.

Už koncom júla sme podali žiadosť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o nenávratný finančný príspevok a v septembri sme získali stavebné povolenie. Je to ambiciózny projekt modernej, výborne vybavenej školskej budovy. Zahŕňa využitie fotovoltaických panelov ako obnoviteľného zdroja energie, prvky inteligentného merania a regulácie, úsporného vykurovacieho systému, inteligentného osvetlenia i vetrania vnútorných priestorov. A nielen to! Ako viete, naša škola je pri železničnej trati. A to doslova pri trati. Súčasťou projektu je preto aj protihluková stena.