Viac miesta pre naše deti. Balík opatrení pre novomestské škôlky

Keď sa obzrieme, čo máme za sebou, vidíme novú škôlku na Pionierskej a ďalšiu na Kalinčiakovej. Tiež nadstavenú škôlku na Jeséniovej aj Odborárskej – takže priestor pre 100-percentný nárast detí. Vytvorili sme tri nové triedy pre predškolákov na ZŠ Riazanskej. Na Jeséniovej sme prerobili školský byt na priestor pre deti a škôlku sme aj rozšírili. To sú stovky nových miest! A to je veľa, čo poviete?

Na druhej strane však hygienické normy vytvorili protiprúd – a v škôlkach máme menej detí. Napríklad z Materskej školy Rešetkova sa po 40 rokoch, čo mala štyri triedy, stala trojtriedka, na Letnej sme zo 120 detí klesli na neuveriteľných 60, a takto môžeme prechádzať škôlku po škôlke. Krok vpred, dva kroky vzad.

K septembru máme neprijatých viac než 200 detí s trvalým pobytom v Novom Meste, ktoré majú nad tri roky. Neprijali sme viac detí než v minulom roku, a to napriek tomu, že sme otvorili dve nové triedy pre 40 detí! Vieme, čo mladé rodiny potrebujú, preto v žiadnom prípade nemienime v tomto úsilí poľaviť. Pripravili sme dôležitý balík opatrení, aby sme skokovo problém vyriešili:

  1. Deti, ktoré nebudú prijaté v budúcom školskom roku, dostanú od mestskej časti príspevok na súkromnú škôlku.
  2. Pripravili sme projekt nadstavby Materskej školy Legerského a Materskej školy Šuňavcova. Máme povolenia, čakáme na výzvu z fondov. Celkovo vytvoríme 80 miest pre deti.
  3. Prijímať budeme už len výlučne naše deti, s výnimkou detí zamestnancov škôl a škôlok. Tým ročne získame v rámci 13 škôlok asi 20 miest, čo je jedna trieda.
  4. Vyhlasujeme súťaž na kúpu pozemku alebo budovy s pozemkom. Chceme vybudovať novú škôlku pre Kolibu a Kramáre.
  5. Tak ako v iných mestských častiach sa dohodneme s developermi, že nám výhodne prenajmú alebo s 50-percentnou zľavou predajú priestor na prízemí a vytvoríme tak nové škôlky.
  6. Na Materskej škole Jeséniova urobíme druhú nadstavbu. Pribudne nielen miesto pre nové deti, ale vybudujeme aj novú kuchyňu. Zrekonštruujeme poslednú časť škôlky a získame miesto pre 20 detí.
  7. Plánovali sme postaviť novú škôlku na Teplickej a starú zbúrať. Urobíme to inak. Kúpili sme od ministerstva vnútra pozemok pri škôlke, aby tam nenapadlo nejakého developera stavať. Máme tak dosť priestoru na to, aby sme mohli mať na Teplickej škôlky dve. Preto novú vybudujeme a starú opravíme. Tak získame skokovo 100 miest pre deti.
  8. Škôlky dostanú o 200–tisíc eur viac. Na platy učiteliek, vychovávateliek a ďalších zamestnancov, na vyššie energie a na potrebné opravy a zlepšovania.