Pribudli parkovacie miesta aj stromy

Parkovanie patrí k pálčivým problémom mnohých bratislavských sídlisk a Dimitrovka, žiaľ, nie je výnimkou. Aj preto pristúpila mestská časť k vybudovaniu nového, voči životnému prostrediu šetrného parkoviska vo vnútrobloku na Nobelovej ulici.

Zrealizovali sme ho v spolupráci s Európskou vzdelávacou agentúrou, ktorej bude slúžiť 21 z celkových 43 parkovacích miest. Vďaka spoločnému postupu máme len jednu príjazdovú cestu, čím sme ušetrili priestor pre zeleň.

Alej novovysadených stromov zlepšuje mikroklímu a vytvára príjemnú clonu medzi parkovacou plochou a obytnými domami. Zároveň poskytne v letných mesiacoch vítaný tieň pre zaparkované vozidlá. Samotný povrch parkoviska je zhotovený z nového typu recyklovaného materiálu. Umožňuje zadržanie dažďovej vody a jej následné postupné vyparovanie do ovzdušia. Zvyšná dažďová voda sa odvádza vpusťami cez dažďovú kanalizáciu do odlučovača ropných látok a následne do podzemných nádrží. Systém bol navrhnutý tak, aby hospodárenie s vodou bolo čo najšetrnejšie. V teplých obdobiach sa bude plocha zohrievať menej ako klasický betón a ďalšou výhodou použitého materiálu je tlmenie hluku.