Adrenalín krotia športom

Až 17 000 kriminálnych činov, 500 z nich pod vplyvom alkoholu alebo drog – také sú štatistické údaje z posledného roka o kriminalite v Bratislavskom samosprávnom kraji. Aj to je dôvod, prečo Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporuje projekty, ktoré sa snažia trestným činom predchádzať. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto sa v spolupráci s Asociáciou skateboardingu SR (ďalej ASSR) zamerala na zmysluplné trávenie voľného času mládeže a získala dotáciu na špeciálny krytý skateboardový bazén, dnes jediný v Bratislave. V piatok 15. marca ho slávnostne otvoril starosta Rudolf Kusý.

Novomestský skatepark na Hálkovej ulici nesie názov Bratislava Bowl, prevádzkovať ho bude ASSR. Unikátne športovisko bude môcť využívať aj široká verejnosť v sprievode dobrovoľníka ASSR. Otvorený bude počas pracovných dní popoludní (v pondelok – štvrtok od 16. do 22. h, piatok od 15. do 22. h) a cez víkend celý deň (od 10. do 22. h). Stačí sa skontaktovať s dobrovoľníkom ASSR (kontakty záujemcovia nájdu na stránke www.bb.assr.us) a dohodnúť si vstup. V prevádzke bude celoročne – je osvetlený a vykurovaný.

Skateri dlhší čas aktívne hľadali vhodné miesto na pestovanie náročného športu. „Otvorenie skateboardového bazéna je významný krok pre celý región, lebo obdobné športoviská sa nachádzajú až vo Viedni, Prahe či Košiciach. Poskytuje priestor pre reprezentantov aj amatérov, zároveň ponúka alternatívu k tradičným športoviskám,“ hovorí predseda ASSR Vladimír Kujan. Kapacita skateparku je zhruba 15 ľudí, ktorí sa striedajú, súčasne jazdí v bazéne spravidla jeden skater, len výnimočne dvaja.

Bazén s povrchom z brezovej preglejky má rozmery 12,1 x 6,5 m. Priestory, v ktorých je umiestnený, prenajala samospráva ASSR za symbolické jedno euro ročne. Súčasťou vybavenia bude aj videoprojekcia s plátnom, ktorú mestská časť prenajala asociácii takisto za jedno euro ročne. Mladí ľudia tu spolu so športoviskom získali priestor na spoločné trávenie voľného času.

Leave a Reply