Konečne teplo! Dobrá správa z Cádrovej

Ako sa po mnohých rokoch sťažností podarilo opraviť kúrenie na základnej škole Cádrova, zašli sme sa pozrieť osobne. Že sa pracovné prostredie zlepšilo, pocítili sme hneď po vstupe do budovy.

Nový a na tie časy veľmi moderný vykurovací systém dostala škola pred dvanástimi rokmi, prečo teda neuspokojoval nároky? Vysvetlil mi to poslanec Branislav Feješ, ktorý sa do riešenia problému osobne zapojil: „V tom čase nainštalovali síce veľmi pokrokovú kotolňu, ale nevyriešili hydraulické vyregulovanie systému. Po čase nesprávneho používania sa, žiaľ, ukázali následky, vykurovací systém jednoducho nestačil na vyhriatie budov. Až v roku 2012 sa v rámci plánovaných investícií pristúpilo k náprave. Spočívala v doregulovaní hydraulického systému a optimalizácii riadiaceho systému kotolne.“ Jednoducho, riadiaci systém bol vymenený za „šikovnejší“. Obsahuje viaceré tlakomery, prietokomery a teplomery, lepšie reguluje činnosť kotolne, a pritom má nižšiu spotrebu. Aj radiátory v triedach dostali regulačné termostatické hlavice, aby sa neplytvalo, ale kúrilo len toľko, koľko je potrebné.

„Pracovníci dodávateľskej fi rmy Miteco pracovali cez víkend a po vyučovaní, napriek tomu skrátili čas dodávky o jeden týždeň a zaslúžia si poďakovanie. Od januára všetko beží bezchybne,“ hovorí riaditeľka školy Miroslava Komorníková. Dôležité je, že kúrenie je sledované na diaľku, technický pracovník dodávateľa kontroluje stav prostredníctvom počítača. Keď zistí odchýlky, vyšle do školy servisného technika, aby okamžite zasiahol.

Po prvom úspešnom kroku sa púšťajú do ďalších. „V spolupráci s mestskou časťou sme podali projekt na zateplenie a výmenu okien. Usilujeme sa získať fi nančný príspevok v rámci grantového programu neziskového EkoFondu, ktorý podporuje činnosť zameranú na efektívne využívanie energií. Výsledok bude známy v apríli, verím, že sa to podarí. Spolu s funkčným kúrením by sme sa výrazne posunuli dopredu,“ dodáva riaditeľka.

Leave a Reply