Rekonštrukcie stihli dokončiť pred snehovou nádielkou

Aj keď zima nie je ideálny čas na opravy a rekonštrukcie, práce sa nezastavili ani na prelome roka. Pracovníci miestneho úradu zabezpečovali niekoľko investičných projektov, predovšetkým súrne zásahy na školských budovách.

• Plochá strecha na budove detských jaslí na Robotníckej ulici zatekala a vyžadovala si rýchlu opravu. Aj keď sa posledné práce realizovali uprostred januára, stavbári ich stihli dokončiť pred prvým snežením. Opravili atiky a v kritických bodoch prelepili strešnú krytinu, čo si vyžiadalo náklady vo výške približne 2400 eur.

• O čosi väčší objem prác i fi nancií si vyžiadalaoprava plochej strechy materskej školy na Šancovej ulici. Polovicu strechy (225 m2) bolo potrebné prekryť novou povlakovou krytinou, aby sa predišlo havarijnému stavu a zatekaniu. Oprava stála takmer 5900 eur.

• Materská škola na Legerského ulici má valbovú strechu, ktorá už pamätá veľa generácií škôlkarov. S výmenou krytiny sa počíta v rozpočte na rok 2013, realizačný projekt je už hotový. Pred zimou preto strechári opravili len najkritickejšie miesta a vymenili poškodené late, aby strecha v relatívne dobrom stave prežila zimu.

• V decembri minulého roka stavbári dokončili úpravy na detskom ihrisku na Bojnickej ulici a odovzdali areál do správy EKO-podniku VPS. Hracie zostavy, lezecká stena aj hojdačky sú chránené odolným kovovým oplotením. Už počas prvých teplejších jarných dní bude ihrisko k dispozícii netrpezlivým najmenším obyvateľom z okolia. Do jeho rekonštrukcie investovala mestská časť 16 730 eur.

Leave a Reply