Vianočný príspevok dostalo vyše štyristo Novomešťanov

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto pomohla pred Vianocami 449-im svojim obyvateľom, ktorí sa ocitli vo finančnej núdzi. V priebehu decembra im poskytla jednorazový finančný príspevok, na tento účel vyčlenila 17 380 eur.
Výška príspevkov sa pohybovala v rozmedzí od 30  do 70 eur, podľa toho, či išlo o jednotlivca alebo rodinu. Každoročne sa im takto snažíme podať pomocnú ruku a spríjemniť  vianočné sviatky,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Vianočný príspevok sa v našej mestskej časti vypláca vždy na konci roka na základe zásad, ktoré schválilo miestne zastupiteľstvo. Dostávajú ho sociálne slabšie rodiny s nezamestnanými rodičmi, rodiny, ktorým boli deti zverené do starostlivosti, nezamestnaní Novomešťania, ktorí majú dlhodobo problém nájsť si prácu či osamelé matky s deťmi.
Najpočetnejšiu skupinu tvoria dôchodcovia, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, alebo ich mesačný dôchodok nepresahuje hranicu 340 eur, a zároveň je ich jediným príjmom. Táto hranica zostala v porovnaní s minulým rokom nezmenená. Peniaze samospráva vyplatila občanom cez pokladnicu na miestnom úrade.
Nezabudlo sa ani na osamelých Novomešťanov. Na stredu 18. decembra bolo pozvaných asi 130 občanov do Strediska kultúry na Vajnorskej ulici na tradičné štedrovečerné posedenie s kultúrnym programom, občerstvením a vianočnými darčekmi.

Leave a Reply