Aj susedia majú svoje práva

Pri komunikácii s developermi občas začujem zaujímavú myšlienku: „Toto je náš pozemok,   naše vlastníctvo, a tak si tu môžeme stavať, čo chceme.“ Ak si aj odmyslíme územný plán, v okolí sú zväčša aj iní vlastníci. Súčasní obyvatelia.Súčasní obyvatelia, ktorí tiež majú svoje práva, lebo nová výstavba ovplyvní ich životné podmienky.

Preto je potrebné zvyknúť si, milí developeri, že časy, keď bolo možné iba niečo postaviť, a ničím neprispieť miestnym obyvateľom, sa skončili. Od developera sa očakáva, že urobí čosi „navyše“ pre ľudí, ktorí v lokalite žijú. Opraví cestu, chodník, vytvorí či obnoví park, vysadí zeleň, zrekonštruuje ihrisko, vytvorí parkovacie miesta pre verejnosť, svetelnú signalizáciu či športovisko… Možností je dosť.

Pretože sa zdá, že niektorí developeri považujú obdobie dovoleniek za najlepší čas na to, aby si vybavili územné či stavebné rozhodnutie, rozhodol som sa napísať pár slov o výstavbe, ktorú vnímam ako najkonfliktnejšiu. Považujem totiž za dôležité, aby ľudia boli informovaní o tom, čo sa v ich okolí pripravuje.

V nasledujúcich riadkoch nájdete prehľad o pripravených stavebných projektoch spolu s požiadavkami, ktorými mestská časť podmieňuje vydanie rozhodnutia.

 

Snežienka  –  projekt reštaurácie a hotela  

 Stav: územné konanie zastavené 

Stanovisko MČ:  predložiť nový projekt a prezentovať ho verejnosti

Bližšie informácie: Ing. arch. Konečná, odd. územného konania a stavebného plánu, MÚ BaNM, Junácka 1, 6. posch., č. dverí 620, tel. 492 53 151.

 

 

Obytná budova na rohu Vajnorskej a Odbojárov       

Stav: pred vyhlásením územného konania

Stanovisko mestskej časti: zachovať rad stromov na pozemku podľa súčasného stavu zo strany Bartoškovej ulice, zvýšiť počet parkovacích miest a upraviť projekt tak, aby sa obytná budova nepribližovala k domom na Bartoškovej ulici a na ulici Odbojárov

Požiadavka  na investície v prospech obyvateľov: zabezpečiť opravu kompletnej kanalizácie na ulici Odbojárov a dotknutej časti Bartoškovej ulice

Bližšie informácie: Ing. Vidličková, odd. územného konania a stavebného plánu, MÚ BaNM, Junácka 1, 6. posch., č. dverí 608, tel. 49  364 253.

 

 

Polyfunkčná budova na rohu Vlárskej a Starej Klenovej                

Stav: záväzné stanovisko mesta

Stanovisko mestskej časti: znížiť podlažnosť o jedno podlažie

Požiadavka  na investície v prospech obyvateľov: podľa potrieb obyvateľov hornej časti Kramárov

Bližšie informácie: Ing. arch. Kocka, MÚ BaNM, Junácka 1, 3. posch., č. dverí 320, tel. 49 253 373.

 

 

Bytové domy a polyfunkčné objekty na Bielom kríži – za súdom a na mieste bývalej škôlky

Stav:  pred vyhlásením územného konania

Stanovisko mestskej časti: znížiť podlažnosť bytového domu na mieste bývalej škôlky a  jeho zapustenie do zeme tak, aby neprevyšoval súčasnú zástavbu; nesúhlasíme so zdravotným strediskom so širokým záberom, prijateľné sú len ambulancie, ktoré budú slúžiť miestnym obyvateľom; nesúhlasíme s navrhovaným dopravným riešením – je neprijateľné, aby cez štvrť prechádzali ďalšie autá; žiadame vytvoriť to, čo na Bielom kríži chýba – večierku, škôlku

Požiadavka  na investície v prospech obyvateľov: špeciálna samostatná cesta len pre nové budovy; revitalizácia parku s nízkym oplotením a fontánou, opravou osvetlenia a novou výsadbou; vybudovanie krytých kontajnerových stojísk pre obyvateľov; obnova všetkých troch vnútroblokových priestorov podľa projektov schválených obyvateľmi; rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov; vytvorenie nových chodníkov tam, kde si to obyvatelia budú želať; nové parkovacie (zelené) miesta tam, kde autá zničili zeleň, ohradené venčisko; obnova oboch detských ihrísk; príspevok na rekonštrukciu klubu dôchodcov na Račianskej ulici; ďalšie podľa návrhov obyvateľov

Bližšie informácie: Ing. arch. Konečná, odd. územného konania a stavebného plánu, MÚ BaNM, Junácka 1, 6. posch., č. dverí 620, tel. 492 53 151.

Leave a Reply