Čo sa v Novom Meste za posledné štyri roky zmenilo

Naše okolie je čistejšie. Nie len preto, že si mestskú časť pravidelne prechádzam pešo, EKO-podnik má viac strojov, viac kosí, častejšie čistí, máme viac košov a ľudia pracujú lepšie. Je to aj preto, že nám Novomešťanom stále viac záleží na tom, aby sme žili v krajšom a čistejšom prostredí. Dokazuje to aj 23 našich spoločných brigád, vysádzanie stromov, letničiek a tulipánov.

Robíme efektívnejšie. Už neplátame škôlkarom strechy, aby sme ich o pár rokov plátali znova. Radšej ich poriadne zrekonštruujeme a zateplíme. Rozmýšľame nad tým, čo si môžeme urobiť sami a postupne odstrihávame firmy. Začali sme si sami a lacnejšie orezávať stromy, čistiť vpuste, sami si opravujeme elektrinu aj menšie výtlky. Platíme menej za služby. Za internet, poistenie, opravu ciest, upratovanie, uloženie odpadu… Aj preto hospodárime bez dlhov.

Robíme viac. Každý rok napredujú rekonštrukcie a rozširovanie škôlok, opravy jasieľ a škôl, vybudovali sme novú telocvičňu, skate park, pribudli nám ihriská.  Ako jediná samospráva v kraji sme získali 5 miliónov eur z Nórskych fondov, aj z eurofondov a od jesene začíname s prácami.

Nové Mesto je transparentnejšie a viac komunikujeme s ľuďmi. Skončili sme s prideľovaním bytov, či záhradok poslancom , či ich príbuzným. Robíme stretnutia s ľuďmi, spustili sme participatívny rozpočet. Máte možnosť stretnúť ma na ulici, v obchode a ja počúvam, čo mi hovoríte. Takmer všetko, čo robíme, vychádza z Vašich návrhov. Lebo na Vašom názore záleží.

Leave a Reply