Čo sa zmenilo

Keď som koncom minulého roka nastupoval do funkcie starostu, jednou zo živých tém bolo netransparentné prideľovanie obecných bytov v Bratislave. Preto sme u nás čo najrýchlejšie vytvorili nové pravidlá. Už nie je možné, aby byty prednostne získavali poslanci či pracovníci úradu, jediným kritériom je skutočná potreba a sociálna situácia. Byty neprideľuje starosta, ale sociálna a bytová komisia a jej zápisnice sú umiestnené na internete, aby k nim mali prístup všetci obyvatelia. Aj keď našej mestskej časti zostal už len nepatrný zlomok týchto bytov (pôvodne ich bolo vyše 6000) a ročne sa pridelia asi tri byty, táto zmena je dôležitá.

Ďalšou závažnou témou bola a je výstavba v mestskej časti. Hoci ešte nejaký čas budú dobiehať staré projekty, k novým sa staviam jednoznačne. Považujem za správne, aby investor bral do úvahy okolie svojej stavby a ľudí, ktorí tam žijú. Považujem za normálne, aby súčasťou stavebných povolení bol aj záväzok investora opraviť chodník či cestu, vybudovať svetelnú križovatku, vysadiť stromy, prípadne iným spôsobom zveľadiť okolie svojej investície. Niektorí tento prístup nazývajú spoločenská zodpovednosť. Skrýva sa za ním napríklad aj to, že noví investori, ktorí ťahajú siete, majú po novom povinnosť upraviť rozkopané chodníky v celej šírke. Ďalší zas obyvateľom na Teplickej a Hostinského sídlisku kompletne obnovia detské ihriská, a mestskú časť to nebude nič stáť.

Za najdôležitejšiu však považujem komunikáciu s ľuďmi, otvorený postoj k verejnosti, aby bolo zrejmé, čo miestny úrad, starosta a poslanci robia. Preto sa Hlas Nového Mesta začal venovať aj problémom obyvateľov, preto sme zorganizovali štyri verejné stretnutia s občanmi, preto pribudli tri nové informačné tabule miestneho úradu i facebooková stránka starostu. Preto vznikla zelená linka s odkazovačom, na ktorý občania  môžu hlásiť neporiadok, vraky či potrebu orezania stromov. Harmonogram kosenia EKO-podniku na najbližší týždeň sme umiestnili na webovú stránku miestneho úradu.

Každodenný život starostu so sebou prináša množstvo administratívy, ale aj zdedených problémov. K tým patrí dnes už vyriešená havária v tržnici či mimoriadne zlá situácia s garážami na Zátiší. Nemôžem sa, žiaľ, osobne stretnúť s každým, kto o to prejaví záujem, ale vytváranie podmienok na to, aby Novomešťania mali viac možností vyjadriť svoj názor, je pre mňa základom. Práve preto budeme v parku na Račianskom mýte predstavovať prvé vízie jeho revitalizácie, práve preto budeme diskutovať o tom, ako vyriešiť problémy so psami, práve preto sa dohodneme na spoločnej predstave prvého komunitného centra v Novom Meste.

Pred nami je veľa práce – vyrieši sa jeden problém, a vzápätí sa objavia dva nové. Ale taký je život. A keď človek vidí, že veci sa hýbu dopredu, vie, že vynakladaná námaha a čas majú zmysel.

Leave a Reply