Deti zbavíme azbestu

V Novom Meste je po celé desaťročia „horúcim zemiakom“ oprava strechy na Základnej škole s materskou školou na Odborárskej ulici. Pôvodná eternitová strecha obsahuje azbest a tak sa tu deti zdržiavajú veľkú časť dňa v zdraviu škodlivom prostredí.

Nielen ako starosta, aj ako rodič a bývalý pedagóg som veľmi dobre chápal, že takto to ďalej fungovať nemôže, zdravie detí jednoducho musí byť prvoradé. Získať prostriedky na opravu v dnešnej ekonomickej situácii však bolo nesmierne náročné. Stálo to množstvo energie, hodiny rokovaní a desiatky stretnutí, aby Ministerstvo školstva uvoľnilo prostriedky práve na túto konkrétnu opravu. Som nesmierne rád, že sme nakoniec vybojovali pozitívny výsledok a samospráva Nového Mesta získala 118 tisíc eur, v starej mene viac než 3 a pol milióna korún, na výmenu strechy. Pravda, nebude to jednoduché, ani bezproblémové. Peniaze boli pridelené z tohtoročného rozpočtu a stavebné práce sa musia zrealizovať do konca kalendárneho roka. Znamená to extrémne rýchlu prípravu a realizáciu rekonštrukcie. Nepôjde to žiaľ ani bez dočasného prerušenia prevádzky školy, ktoré na rozdiel od žiakov asi nepoteší rodičov. No pre celé nasledujúce generácie detí to prinesie zdravé prostredie.

Leave a Reply