Keď sa knižnica zmení na rozprávkovú krajinu

V Týždni slovenských knižníc, ktorý tohto roku pripadol na posledné dni marca a prvé dni apríla, pripravili verejné knižnice pre svojich mladých členov viacero hravých podujatí.

Aj čitatelia majú svoj maratón

Už do svojho ôsmeho ročníka vstúpil Jarný maratón s knihou, ktorým sa knihovníci snažia pritiahnuť deti k pravidelnému čítaniu. Spoločne ho organizujú bratislavské knižnice a knižnica v Pezinku. Postupne sa v každej z nich číta ukážka z vopred zvolenej knihy. Nové Mesto prevzalo štafetu 3. apríla a deti zo Základnej školy na Jeséniovej ulici si prišli nielen vypočuť príbeh z obľúbenej knihy Petry Nagyovej Džerengovej Klára a iglu, ale aj zoznámiť sa s autorkou. Zhovorčivá spisovateľka im porozprávala o svojom detskom strachu z mátoh, o štúdiu, práci aj literárnych začiatkoch. Prvé knihy vraj napísala „do zásuvky,“ no keď sa jej podarilo vydať román a neskôr viaceré knihy pre deti, zožali u čitateľov obrovský úspech. Keďže sama má štyri deti, premieta do knižiek nielen ich mená, ale aj rôzne odkazy na skutočné situácie. Tretiaci počúvali s veľkým záujmom a nakoniec ju zahrnuli množstvom otázok, ale aj návrhov, ako by mal pokračovať pripravovaný tretí diel knihy.

Andersenova noc plná hviezd

V čase narodenín Hansa Christiana Andersena otvárajú knižnice svoje brány malým čitateľom mimoriadne aj v noci. Na nocovanie detí v knižnici, plné rozprávok, hier a neraz aj strašenia, zvolili knihovníci tento rok piatok 4. apríla. Myšlienku prvý raz uskutočnili v Uherskom Hradišti, odtiaľ sa rozšírila na Slovensko a pridali sa aj knižnice v Poľsku a Slovinsku. Do deviateho ročníka Noci s Andersenom sa prihlásil rekordný počet 221 verejných a školských knižníc.

Medzi kamarátkami knižkami na Pionierskej ulici prenocovalo z piatka na sobotu až 24 detí od siedmich do desiatich rokov. Neúnavná organizátorka, vedúca knižnice Jana Vozníková prichystá pre malých hostí každý rok množstvo prekvapení. Tento raz ich nadchla návštevou astronóma Ing. Ľubomíra Dobrovodu. Prečítal, premietol i porozprával veľa zaujímavostí o hviezdach, planétach a meteoritoch, o ktorých sa zväčša mylne domnievame, že sú to padajúce hviezdy. Na záver, samozrejme, nemohlo chýbať pozorovanie nočnej oblohy cez hvezdársky ďalekohľad.

Peknou tradíciou je sadenie stromčeka rozprávkovníka, deti mu môžu zveriť svoje tajné priania. Mladý strom venoval deťom starosta Rudolf Kusý a vybral Ginko, strom dlhovekosti a zdravia, ktorý je najstarším stromom na Zemi. Deti mu vymysleli meno Hviezdny strom a spoločnými silami ho večer zasadili pri stromoch pripomínajúcich minulé Noci s pánom Andersenom. Do polnoci potom stihli ešte veľa hier, oslavu narodenín s „hviezdnatou“ tortou aj čítanie na dobrú noc. A do rána zaiste aj krásne sny, ktoré ich preniesli do nekonečnej ríše fantázie.

Leave a Reply