Kluby seniorov hodnotili minulý rok

Vo všetkých novomestských denných centrách seniorov sa vo februári a marci stretli členovia na výročných schôdzach, aby si povedali, čo sa im v minulom roku vydarilo viac, čo menej, a na čo by sa radi zamerali v budúcnosti. A bolo o čom hovoriť, veď kluby ročne zorganizujú desiatky podujatí. Od tých najmenších, ako je ochutnávka kulinárskych špecialít, až po tie veľké, ako sú zájazdy do zahraničia. S odchodom do dôchodku pribudne nejednému človeku voľný čas a kto bol zvyknutý tráviť ho aktívne, rád sa v príjemnom prostredí stretne s rovesníkmi, aby ho zmysluplne využil.

Na návštevu výročného stretnutia som sa tentoraz vybrala 20. februára do klubu na Vajnorskej. Pani vedúca Ružena Deáková pozdravila členov, ktorí zaplnili klub do posledného miestečka, privítala starostu Rudolfa Kusého a viacerých poslancov a pripomenula najvydarenejšie akcie. Pochválila tunajších šachistov, ktorí priniesli 1. a 3. miesto z mestského turnaja, finalistov súťaže o „naj“ babičku a dedka, ocenených druhým miestom, poďakovala pani Jurečkovej za vedenie klubovej kroniky a pogratulovala jej k víťazstvu v krížovkárskej súťaži Hor sa do lúštenia. Aj keď zmyslom podobných zápolení je skôr podpora aktívneho života než pretekanie sa, je jasné, že na úspešných členov sú „klubisti“ náležite hrdí. Koncerty vážnej aj populárnej hudby, športové popoludnia i cvičenie s hudbou, príprava nátierok, varenie guláša či pečenie koláčov na krajské jablkové hodovanie, ale aj kurzy na zlepšovanie pamäti, počítačovej zručnosti či ručných prác, to je mnohoraký program, v ktorom si každý nájde to svoje. Schôdzu spestril kultúrnou vložkou pán Benčík, predniesol dve básne v slovenčine aj v nemčine a dokázal svoj zmysel pre humor. „Minule som kritizoval školské deti, že nám spievajú po anglicky, až mi pani vedúca povedala, nech urobím niečo sám. A tak som pripravil program pre tých, čo sa namiesto angličtiny učili nemčinu,“ vysvetlil s úsmevom.

Starosta prisľúbil seniorom podporu aj v ďalšom období, poďakoval im za to, že svojou aktivitou pomáhajú mestskej časti, zaujímajú sa o život okolo seba. Vyjadril radosť z ich snahy o zvládnutie práce na počítači, ale aj udržanie fyzickej kondície. Veď ľudský život sa predlžuje a niet dôvodu, aby sa starší ľudia vzdali obrovských výhod elektronickej komunikácie, alebo nevyužili technológie, ktoré v čase ich zamestnania ešte vôbec neexistovali.

Leave a Reply