Nechceme ďalší Manhattan!

Na ploche oproti Zváračskému ústavu medzi Račianskou a Kukučínovou ulicou (bývalé Mlyny a pekárne) chce vlastník postaviť ďalšiu výškovú budovu. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto hovorí jasné NIE.

Postupné nahradzovanie továrenských budov či výroby bytmi, obchodmi alebo administratívou je správne. Prostredie okolo nás je zaťažené dosť a priemysel treba postupne z mesta vytlačiť. Napokon Mlyny a pekárne, Chemické závody, Figaro či Palma boli kedysi na okraji mesta, prípadne až za ním a súčasťou mesta sa stali až rozrastaním sa Bratislavy.

Najlepšie, samozrejme, je, keď sa priemyselná budova nebúra, ale architekt sa „vyhrá“ a dá jestvujúcemu objektu novú náplň. V prípade Mlynov a pekární je už na novú náplň neskoro. Už nejaký čas sú totiž zbúrané. Teraz je pre nás dôležité, čo tam má stáť. V návrhu zmien a doplnkov bratislavský magistrát podporuje návrh investora na dve výškové budovy. S tým jednoznačne nesúhlasíme. Nesúhlasíme s tým, aby sa objekt známy ako Kukurica stal budovou, ktorej sa ďalšia okolitá zástavba bude prispôsobovať. Nesúhlasíme s tým, aby sa opakoval rok 2011, kedy nám mestskí poslanci schválili zmeny územného plánu a umožnili výškovú zástavbu na Račianskej ulici za Lidlom.

Nesúhlasíme s ďalším Manhattanom. Ak hlavné mesto zmení územný plán tak, že umožní stavať výškovú budovu na ďalšom pozemku, bude to znamenať len jedno. Tlak majiteľov pozemkov stavať na okolí ďalšie výškové budovy. A to nechceme!

Leave a Reply