Nové Mesto v riešení podnetov medzi najúspešnejšími

Bratislavské Nové Mesto potvrdilo svoju silnú pozíciu pri riešení podnetov občanov. V rebríčkoch inštitútu SGI www.odkazprestarostu.sk za rok 2012 sa umiestnilo medzi najaktívnejšími samosprávami na Slovensku.

Index prínosu práce samosprávy v projekte hodnotil, koľkokrát úspešnejšie rieši podnety daná samospráva než hypotetická priemerná samospráva. V rámci tohto indexu skončilo Nové Mesto na druhom mieste, najlepšie z celej Bratislavy. „Projekt, prostredníctvom ktorého intenzívne komunikujeme s občanmi, sa stal už naším prirodzeným pomocníkom pri zlepšovaní života v mestskej časti. Výsledok, aký sme vďaka občanom a našim pracovníkom dosiahli, nás teší, a zároveň zaväzuje do budúcnosti,“ povedal starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Novomešťania patria pri podávaní podnetov cez špecializovaný portál www.odkazprestarostu.sk medzi najaktívnejších.

Ich upozornenia sa týkajú zväčša prírody a životného prostredia, ciest a dopravného značenia či opustených nepojazdných vozidiel. Samospráva Nového Mesta skončila medzi najlepšími aj v hodnotení úspešnosti riešenia podnetov (v percentách) či kvality komunikácie.

Viac informácií o projekte www.odkazprestarostu.sk a o ďalších možnostiach, ako nahlásiť novomestskej samospráve váš podnet, nájdete na stránke mestskej časti Nové Mesto: http://banm.sk/ciste-nove-mesto

Leave a Reply