Ocenenie nezištnosti

Mimoriadne ocenenie za viacnásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi si v pondelok 9. decembra prišli prevziať na miestny úrad darcovia krvi z bratislavského Nového Mesta.

Darcom oceneným zlatou, striebornou a bronzovou Jánskeho plaketou udelenou Slovenským Červeným krížom priznala mestská časť príspevok v celkovej hodnote tisíc eur. „Mnohí netušíme, že vedľa nás žijú záchrancovia desiatok, možno stoviek životov. Sú to na prvý pohľad neviditeľní hrdinovia, ich krv však pomohla konkrétnym ľuďom. Som rád, že aspoň symbolicky môžem v mene všetkých obyvateľov Nového Mesta oceniť ich dlhoročnú nezištnú pomoc,“ povedal na adresu ocenených darcov starosta mestskej časti Rudolf Kusý.

Pán Miroslav Svoboda je držiteľom medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického, dostávajú ju ľudia, ktorí darovali krv sto a viac ráz.  K darcovstvu krvi ho priviedol jeho otec, keď mal osemnásť rokov. „Prvý raz som šiel najmä zo zvedavosti, potom ma to chytilo,“ vraví. Hoci daroval krv už stodvakrát, priznáva, že pred ihlou má dodnes rešpekt. „Ten strach treba prekonať. Po prvom odbere človek po čase cíti, že v žilách má opäť plno krvi a môže ísť na ďalší odber.

Pán Marián Matejovič je držiteľom bronzovej plakety a po dvanástich bezodplatných odberoch krvi si stále pripadá ako nováčik. „Inšpirovali ma pred štyrmi rokmi moji kolegovia, prvý raz som daroval krv priamo na pracovisku do mobilnej odberovej jednotky.“ Vraví, že každý darca by mal počas svojho pôsobenia získať aspoň dvoch nových darcov krvi, lebo jej spotreba dlhodobo stúpa.

Leave a Reply