Originálne nápady a „samozrejmosti“, ktoré sa nedarí vyriešiť

Životné prostredie a zeleň, doprava, sociálna starostlivosť, voľnočasové aktivity, no aj školstvo a vzdelávanie. Práve to sú oblasti, do ktorých by mestská časť mala investovať viac finančných prostriedkov. Tak je to aspoň podľa tých z vás, ktorí ste nám už odovzdali vyplnené anketové hárky s názvom Burza nápadov v rámci participatívneho rozpočtu.

Skôr než sa bližšie prizrieme preferovaným oblastiam, jedna dôležitá informácia. Niekoľkí z vás konštatujú, že pri riešení problémov a nedostatkov by často stačila len lepšia komunikácia s občanmi – napríklad pravidelný monitoring informácií poskytovaných priamo ľuďmi alebo pomocníkom samosprávy pri svojpomocných či dobrovoľníckych aktivitách. Tento pomocník našťastie už nadobudol konkrétnejší tvar v podobe dvadsaťtisíc eur, o ktoré sa budú uchádzať občianske projekty. Viac sa o nich dočítate v druhej časti článku.

Nelegálne skládky a ochrana vinohradov

Mnohé z podnetov si nevyžadujú priame investície, ale podnecujú k precíznejšej regulácii,  úprave pravidiel, prísnejšej kontrole ich dodržiavania či k sankcionovaniu ich porušenia. Tieto podnety sa týkajú najmä nelegálnej či príliš expanzívnej zástavby, nelegálnych skládok a znečisťovania verejného prostredia.

Doprava sa skloňuje vo viacerých rozmeroch. Od snahy obmedziť rýchlosť automobilov pomocou retardérov až po požiadavky na rozšírenie možností parkovať, lepšiu údržbu a značenie ciest či bezpečnejšie priechody cez cesty. Zaznamenali sme aj žiadosti o nové cyklotrasy a posilnenie MHD.

Rovnako ako pri participatívnom plánovaní územia bývalého cykloštadióna aj teraz sa potvrdzuje, že Novomešťania si uvedomujú dôležitosť stromov v mestskom prostredí, a preto sa spolu s voľne dostupnými zelenými plochami najčastejšie objavuje požiadavka väčšej starostlivosti o stromy a výsadba nových. Zachovanie a zveľaďovanie verejných zelených plôch sa často spája s podnetmi požadujúcimi ich lepšiu reguláciu a vybavenosť, ktorá by pokryla potreby ľudí – od najmenších po najstarších, i psov. Nezabudli ste ani na ochranu ohrozených vinohradov, ktoré by sa, žiaľ, postupne mohli stať len reliktom minulosti v erbe mestskej časti.

—–

Ako sa zapojiť?

Vyplňte, prosím, formulár Burza nápadov. Buď elektronicky na internete: pr.banm.sk, alebo na tlačive, ktoré si môžete vyzdvihnúť na miestnom úrade či priamo v Kancelárii pre participáciu verejnosti v miestnosti číslo 111. V prípade záujmu o ďalšie informácie nám píšte na participacia@banm.sk, alebo nás navštívte priamo na úrade.

—–

Z ďalších oblastí, ktoré by si podľa vás vyžadovali väčšiu pozornosť i viac finančných prostriedkov, možno spomenúť budovanie nových športovísk, vytváranie príležitostí na  výmenu skúseností a medzigeneračnú solidaritu či nové možnosti na rozvíjanie kultúrnych aktivít najmä mladou generáciou. Pri tomto nápade podobne ako pri niekoľkých ďalších neočakávate plnú realizáciu služby mestskou časťou, skôr len pomocnú ruku, ktorá vám umožní ich realizáciu.

Kultúra mladých, Filiálka, opustení seniori atď.

Zámery, z ktorých spolu s obyvateľmi vytvárame projekty, sú veľmi rôznorodé a reagujú na aktuálne potreby a nedostatky. Rekonštrukcia priestorov pre materské centrum v Mierovej kolónii, komunitná záhrada na verejnom priestranstve, ďalšie zveľaďovanie zanedbaných priestorov Filiálky či drobné služby pre opustených seniorov, ktoré by poskytoval úrad mestskej časti v spolupráci s dobrovoľníkmi – to je len niekoľko zo zámerov, s ktorými sa na nás obrátili Novomešťania. Mať po ruke materské centrum? Nebyť izolovaný, aj keď nemám príbuzných a môj zdravotný stav mi už nedovoľuje vychádzať z bytu? Nemusieť hľadieť uprostred mestskej časti na zdevastovaný priestor? Že by to malo byť samozrejmé? Iste, lenže mestská časť to všetko nemôže poskytnúť. Spomínané zámery a aktivity obyvateľov to však dokážu – riešiť samozrejmosti, neraz veľmi originálnym spôsobom.

.V čase písania týchto riadkov sme pracovali na projektovej dokumentácii a teraz, keď tento text čítate, sú už projekty pripravené. Radi by sme vás pozvali na ich verejnú prezentáciu, ktorá sa uskutoční 13. marca v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 o 17 30 h a bude sa na nej hlasovať o tom, ktoré z predložených projektov sa majú z verejných zdrojov podporiť. Hlasovať bude možné aj online na pr.banm.sk alebo osobne v zariadeniach v správe mestskej časti, ako sú napríklad školy, knižnice či seniorské centrá. Bližšie informácie na www.banm.sk, pr.banm.sk.

Leave a Reply