Parčík na Sadovej sa konečne dočká

Podľa posledných správ sa v ňom objaví stavebný ruch už v máji. To znamená, že ak budú práce dosť rýchle, príroda bude ochotne „spolupracovať“ na výslednom obraze. Tráva v tomto období rýchlo dokáže ukryť stopy po prácach na nových povrchoch parkových chodníkov, spevnených zámkovou dlažbou. Najmä keď pôjde o nové vrstvy aj v prípade zatrávnených plôch. Tri mladé pagaštany, vysadené namiesto vyrúbaných chorých stromov, sa pri troche starostlivosti bez problémov ujmú – dúfajme – takisto ako malé stromčeky v troch rozmerných betónových kvetináčoch v dominantnej časti parčíka.

Tá vznikne pri novonavrhnutej fontáne, ktorá by mikroklímu zelenej oázy na Sadovej mohla osviežovať už toto leto. Voda bude stekať po plochách dvoch jej prizmových blokov v tvare písmena L pomedzi biele žulové okruhliaky, ktoré príjemne kontrastujú s ostrými hranami. Aj nové lavičky budú umiestnené prevažne v blízkosti tohto centra – bude ich dvanásť, z betónu a sivého plastu. A, samozrejme, aj odpadkové koše budú nové,  pribudnú dva špeciálne na psie exkrementy. Nový architektonický výraz parčíka osobitne vynikne večer. Bude osvetlený dekoračnými svietidlami – pre krásu, ale i pre väčšiu bezpečnosť prostredia, v ktorom budú ľudia takto iste radi oddychovať i po zotmení. Dokonca v blízkosti lavičiek budú zapustené do dlažby exteriérové podlahové svietidlá. Príjemnejšie než doteraz by prostredie malo byť i vďaka tomu, že nevyhnutné kontajnery na komunálny odpad budú sústredené na druhom konci parčíka v krytom stojisku a opticky oddelené od ostatného priestoru popínavou zeleňou.  V tejto časti bude aj neveľké ohradené venčisko pre psy. I keď za realizáciu dielaje teraz už zodpovedný zhotoviteľ, veríme, že autori, architekti Daniel Szabó, Monika Stábová a Vladimír Sekera (zodpovedný projektant) budú práce sledovať takým istým prísnym okom ako obyvatelia okolitých blokov.

Leave a Reply