Po kontrole na ZŠ Riazanská prišlo trestné oznámenie

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Nové Mesto podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s vykonanou plánovanou kontrolou na Základnej škole Riazanská. „V účtovníctve kontrolný tím našiel vážne problémy, keď niektoré platby dodávateľom služieb pre školu skončili na účtoch súkromných osôb, preto pre podozrenie zo spáchania trestného činu sprenevery bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,” informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Podľa zistení kontrolórov škole vznikla konaním neznámeho páchateľa škoda, ktorú trestný zákon definuje ako značnú a presahuje stonásobok sumy 266 euro.

Pracovná skupina vedená miestnym kontrolórom vykonávala na škole kontrolu od januára až augusta tohto roka. Počas nej im bolo oznámené, že došlo v účtovníctve školy k strate účtovných programov a dát. „Útvar kontroly musel vykonať prácnu rekonštrukciu účtovných dokladov podľa dodatočne doložených výpisov z jednotlivých bankových účtov a následne porovnať dodané doklady s dokladmi podľa výpisov z účtov a pokladne organizácie,“ informoval miestny kontrolór mestskej časti Martin Böhm.

Pri kontrole výpisov z bankových účtov školy bolo okrem iného zistené, že niektoré platby za služby boli uhradené na iné číslo účtu, než je uvedené na faktúre. Skutočné platby šli na súkromné účty rôznych osôb. Boli tiež zistené prípady, kedy úhrady boli realizované bez priložených faktúr.

Trestné oznámenie podala aj riaditeľka školy. „Kontrola prišla v januári a trvala až do augusta, potom, ako som sa s hrôzou oboznámila s výsledkami kontroly, podala škola trestné oznámenie na neznámeho páchateľa,“ informovala riaditeľka ZŠ Riazanská Emília Pošvancová, ktorá zároveň ku koncu októbra končí vo svojej funkcii. Mestská časť v tejto súvislosti vyhlasuje výberové konanie na nového riaditeľa školy.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto uznesením uložili riaditeľke školy na Riazanskej, aby zabezpečila externou spoločnosťou vykonanie kompletnej rekonštrukcie účtovníctva školy s cieľom zistenia skutočného stavu pohľadávok a záväzkov organizácie.

Leave a Reply