Priestor pre malých aj veľkých

Rodinné centrum Kramárik má za sebou prvý rok činnosti. Mladé ženy, ktoré ho spoločne zakladali a odpracovali tu množstvo hodín dobrovoľníckej práce, vo svojom úsilí nepoľavili. Útulný a podnetný priestor s obľubou využívajú mladé rodiny z Kramárov i širokého okolia. Na ťažké začiatky dnes už s úsmevom spomína „štatutárka“ Kramárika Lucia Gregorová: „Pochodili sme školy, škôlky, rôzne kultúrne inštitúcie, no vyhovujúce miesto za prijateľnú cenu sme nenašli a komerčné nájomné bolo nad naše sily. Našťastie sme našli pochopenie u predstaviteľov mestskej časti, a potom sa veci pohli dopredu.“

Museli presvedčiť, že svoj zámer myslia naozaj vážne a majú do detailov premyslený nielen vznik, ale aj budúce fungovanie centra. „Prevádzka bola od začiatku postavená na dobrovoľníckej báze. Starosta Rudolf Kusý v minulosti sám pôsobil v neziskovej organizácii, mal tak prehľad a potrebné skúsenosti. Obával sa, aby naše oduševnenie časom neopadlo. Ale nedali sme sa, brúsili sme svoje predstavy a hľadali podporu. Ocenil našu snahu, keď povedal, že je radosť podporiť ľudí, ktorí chcú dobrú vec a idú si za ňou,“ dopĺňa rozhovor ďalšia zo zakladateliek centra Jana Líšková a dodáva, že ich veľkou podporovateľkou bola od začiatku aj miestna poslankyňa Katarína Augustinič.

V „pracovnej náplni“ rodinného centra väčšina ľudí prirodzene očakáva program pre deti, kultúrne a športové podujatia pre mladých rodičov s ich potomkami. V Kramáriku si od samého začiatku uvedomovali, že popri potrebách detí chcú napĺňať aj potreby mamičiek. Mladé, šikovné a neraz ambiciózne ženy sa zrazu ocitnú v izolácii od pracovného života, sily a pozornosť musia venovať predovšetkým rodine. No hneď ako drobček trošku podrastie, hľadajú možnosť sebarealizácie, ktorá by im umožnila zmysluplne tráviť čas a rozvíjať svoje schopnosti bez toho, aby tým trpeli ich deti. „Naše mamy sa stávajú lektorkami rozličných kurzov, využívajú to, čo poznajú z praxe a odovzdávajú svoje skúsenosti iným. Samy pritom zažijú pocit sebarealizácie, získavajú prezentačnú zručnosť, uplatňujú špecifické nadania. Učia sa organizovať, pracovať v tíme, udržiavajú kontakt s informačnými technológiami. To všetko je pre ne veľmi dôležité, keď sa chcú opäť vrátiť do bežného pracovného života,“ hovorí Lucia Gregorová.

Kramárik sa stal členom  Únie materských centier, mladé ženy si navzájom pomáhajú, veď zväčša riešia rovnaké problémy. Spoločne organizujú porady a semináre, učia sa hľadať dobrovoľníkov a motivovať členov, aby sa zapájali do organizačnej práce. „Dôležitý je prvý dojem, keď príde niekto nový, všetko mu ukážeme. Členstvo nie je povinné, všetky deti sem môžu chodiť do herne či na krúžky. Ženy tu nachádzajú nové priateľky, mnohé sa do Bratislavy prisťahujú za manželom a centrum im poskytne zázemie, bez ktorého by pociťovali osamelosť,“ vysvetľuje pani Líšková.

Aby sa veľké plány dali realizovať, musia sa mamičky zaoberať aj finančnou otázkou. Mestská časť dotuje nájomné a čiastočne vybavenie herne, peniaze na program sa snažia získať zo vstupného a grantov. Veľmi im pomôže, ak sa medzi našimi čitateľmi nájdu priaznivci, ktorí poukážu 2% zo svojich daní na činnosť rodinného centra. Ak tak chcete urobiť, vyplňte prosím vo svojom daňovom priznaní tieto údaje:

Názov: Rodinné centrum Kramárik, o.z., IČO: 42258243
právna forma: občianske združenie, sídlo: Klenová 22, 831 01 Bratislava

Aj v roku 2014 čaká malých i veľkých návštevníkov bohatý program. Karneval, výmenné burzy detského šatstva, jazykové a iné kurzy, tvorivé dielne, cvičenie. Podrobné informácie nájdete na stránke www.rckramarik.sk aj na www.facebook.com/RCKramarik

Leave a Reply