Rudolf Kusý: V Novom Meste pribudol unikátny park Gaštanica (VIDEO)

V bratislavskom Novom Meste pribudol unikátny park Gaštanica na Kolibe. „Ide o jedinečný projekt, gaštany tu rástli už v časoch, keď okolité územie obývali Rimania. V čase, keď v Európe rakovina spôsobuje straty tisícov gaštanov jedlých na celom svete, nám sa podarilo vybudovať park s jedlými gaštanmi,“ hovorí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Chorobou napadnuté stromy, ktoré bolo možné podľa odborníkov zachrániť, boli ošetrené. Niektoré však museli byť nahradené novými stromami, mestská časť pre tento účel nakúpila stromy, ktoré sú vyšľachtené a odolné voči chorobám a škodcom.

Doplnením novej zelene sa zároveň zabráni odplavovaniu a erózii zeminy. Areál parku po revitalizácii efektívnejšie hospodári s vodou, keď zadržaniu dažďovej vody pomôže vytvorenie tzv. svahových zasiakavacích pásov po vrstevniciach. Ďalším unikátnym prvkom je chodník, ktorý je zo špeciálneho vodepriepustného betónu. Vďaka týmto opatreniam dažďová voda bude slúžiť na zavlažovanie parku a nebude stekať do blízkej zastavanej časti.

Súčasťou revitalizácie parku je vytvorenie oddychovej zóny. V nej nájdu návštevníci okrem lavičiek, altánku a detského ihriska aj fitness prvky a výbeh pre psov.

Revitalizácia parku bola spolufinancovaná z tzv. Nórskych fondov, ktoré mestská časť Bratislava – Nové Mesto získala v spolupráci s hlavným mestom Bratislava v rámci projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy. „Celkové náklady na revitalizáciu dosiahli 330 tisíc eur, z grantovej schémy bolo poskytnutých 225 tisíc eur,“ informoval Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR.

Práce na obnove parku zabezpečovala mestská časť vo vlastnej réžii, keď revitalizáciu zverila EKO-podniku verejno-prospešných prác, ktorý v Novom Meste zabezpečuje zimnú údržbu, ako aj orezy stromov, opravu menších výtlkov a podobne.

Leave a Reply