S neporiadkom bude bojovať nová technika

Nové Mesto pokračuje aj v modernizácii strojov a techniky, ktorá slúži občanom. Poslanci schválili navýšenie rozpočtu v časti kapitálové výdavky pre EKO-podnik VPS o 29 900 eur, ktoré budú slúžiť na nákup technických prostriedkov na nakladanie a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu.

„Získame tak efektívnejšie nástroje na plnenie našich úloh a činností, ktorých rozsah sa stále zväčšuje. Nahradia techniku, ktorá dnes nie je v dobrom stave,“ zhodnotil riaditeľ EKO-podniku Robert Molnár.

Leave a Reply